بیوشیمی

آزمایش قند خون ناشتا (FBS)

آزمایش قند خون ناشتا یکی از مناسب ترین راه ها برای پی بردن به وضعیت اولیه قند خون، بویژه برای افراد مشکوک به دیابت...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کراتینین

از این آزمایش جهت تشخیص اختلالت کلیوی استفاده میشود . کراتین فسفات که در انقباض عضله اسکلتی دخالت دارد تجزیه شده و به کراتینین تبدیل می شود. این ماده همانند اوره تنها از طریق کلیه دفع می گردد و نوسان...

0 تست 0 کامنت

آزمایش اوره خون

این آزمایش برای مواردی مانند، سنجش کلی عملکرد کلیه و سرعت تصفیه گلومرولی (GFR)، تشخیص افتراقی اورمی قبل کلیوی، کلیوی و بعد از کلیوی از یکدیگر به همراه تست کراتینین انجام می شود.در این آزمایش میزان...

0 تست 0 کامنت

آزمایش فسفر ، فسفات

فسفر در بدن به شکل فسفات وجود دارد. سطح فسفات توسط سوخت و ساز کلسیم، هورمون پاراتیروئید، دفع کلیوی و تا حدی هم جذب روده ای تعیین می شود. همواره باید در نظر داشت که یک رابطه معکوس بین فسفر سرم و کلسیم...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کلسیم Ca

کلسیم سرم برای انجام تعداد زیادی از مسیرهای متابولیسم آنزیمی ضروری است. علاوه بر آن برای انقباض های عضلانی، فعالیت طبیعی قلب، انعقاد خون و انتقال جریان عصبی اهمیتی حیاتی دارد. معمولا جهت بررسی عملکرد...

0 تست 0 کامنت

آزمایش منیزیم

بیشتر منیزیم داخل بدن در مایع داخل سلولی و مقداری از آن در داخل استخوان قرار دارد و به عنوان کوفاکتور فعالیت بسیاری از آنزیم ها را تنظیم می کند. منیزیم متابولیسم و سنتز کربوهیدرات، پروتئین و اسید...

0 تست 0 کامنت

آزمایش آپولیپوپروتئین

آپوپروتئین ها بخش پروتئینی لیپوپروتئین ها (نظیر HDL و LDL) می باشند. آپولیپوپروتئین ها در انتقال لیپید نقش مهمی دارند، تسریع کننده و فعال کننده اتصال لیپوپروتئین ها به گیرنده هایشان در سلول های بافت...

0 تست 0 کامنت

آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز AST

این آنزیم در غلظت های بالا در بافت های دارای متابولیسم بالا همچون سلول های ماهیچه اسکلتی، عضله قلب، سلول های کبد و در مقادیر کمتری در RBC ها، کلیه ها و لوزالمعده وجود دارد. وقتی بیماری با جراحت بر...

0 تست 0 کامنت

آزمایش آلانین آمینوترانسفراز ALT

ALT بیشتر در کبد یافت می شود و مقادیر کمتری از آن در قلب، عضله اسکلتی و کلیه ها وجود دارد. بیماری که پارانشیم کبد را تحت تاثیر خود قرار دهد و یا جراحت باعث رها شدن این آنزیم هپاتوسلولار به داخل جریان...

0 تست 0 کامنت

آزمایش بیلی روبین

. این آزمایش برای بررسی عملکرد کبد استفاده می شود. جزئی از بررسی بالغین مبتلا به آنمی های همولیتیک و نوزادان مبتلا به یرقان است. یرقان به علت تغییر رنگ بافت های بدن در اثر سطوح خونی بالا و غیر طبیعی...

0 تست 0 کامنت

آزمایش آمیلاز خون

آزمایش آملاز سرم به سادگی انجام می شود و حساس ترین آزمایش برای پانکراتیت می باشد. به طور طبیعی آمیلاز از سلول های آسینارپانکراسی به مجرای پانکراس و بعد از آن به دئودنوم می ریزد. آمیلاز در روده باریک...

0 تست 0 کامنت

آزمایش سطح آهن (Fe)

آهن عنصری شیمیایی است که جهت تولید گلبول‌های قرمز ضروری باشد. این ماده بخش مهمی ‌از هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز را تشکیل می‌دهد.پزشک معمولا برای اینکه تشخیص دهد کم‌خونی ناشی از نقص آهن است یا...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کراتین فسفوکیناز (CPK)

کراتین فسفو کیناز (CPK) آنزیمی داخل سلولی می باشد که غلظت آن در عضله اسکلتی، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هر یک از این بافت ها باعث افزایش سطح سرمی CPK می شود. این آنزیم سه ایزوفرم دارد که هر یک...

0 تست 0 کامنت

آزمایش هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) ، گلیکوهموگلوبین (GHb)

در بالغین حدود 98 درصد هموگلوبین موجود در RBC ها Hgb A است. حدود 7 درصد Hgb A شامل یک نوع هموگلوبین (HbA1) است که با گلوکز (با پیوندی قوی) ترکیب می شود، به این روند گلیکوزیلاسیون می...

0 تست 0 کامنت

آزمایش هموسیستئین (HCY)

هموسیستئین پیش بینی کننده ی مهم بیماری عروقی کرونر، مغزی و محیطی است. آزمایش هموسیستئین در صورت وجود استعداد فامیلی قوی یا شروع زودهنگام بیماری عروقی، باید انجام بگیرد. تا مشخص گردد که افزایش...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کلسترول

کلسترول اصلی ترین لیپید مرتبط با بیماری عروقی آترواسکلروتیک می باشد. برای تولید هورمون های جنسی، استروئید ها، غشاهای سلولی و اسید های صفراوی هم مورد نیاز است.هدف از آزمایش کلسترول، شناسایی بیمارانی...

0 تست 0 کامنت

آزمایش لیپاز

پانکراتیت حاد شایع ترین عامل افزایش سطح لیپاز می باشد. لیپاز آنزیمی می باشد که برای تجزیه تری گلیسریدها به اسید چرب توسط لوزالمعده به دوازدهه ترشح می شود. همانند آمیلاز، لیپاز هم پس از آسیب یا بیماری...

0 تست 0 کامنت

آزمایش تحمل گلوکز خوراکی (OGTT)

در آزمایش GT توانایی بیمار برای تحمل مقدار استاندارد گلوکز خوراکی (75g) ارزیابی می گردد، در این آزمایش قبل از مصرف گلوکز و بعد از مصرف گلوکز در زمان های 30 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت و گاهی 4 ساعت...

0 تست 0 کامنت

سنجش کمپلمان (کمپلمان C4)

سطح پایین C4 ممکن است به دلیل نقایص اکتسابی، نقایص ارثی یا به علت مصرف کمپلمان ( برای مثال در فرآیندهای التهابی و عفونی) باشد.کاهش اکتسابی C4 در آنژیو ادم ارثی و اکتسابی، بیماری های کبدی و کاهش سنتز...

0 تست 0 کامنت

آزمایش آلدولاز

آلدولاز آنزیمی می باشد که در گلیکولیز گلوکز استفاده می شود. همانند AST و CPK ، آلدولاز نیز در بیشتر بافت های بدن حضور دارد. این آنزیم مفید ترن آزمایش برای شناسایی آسیب یا تخریب عضلانی یا هپاتوسلولار...

0 تست 0 کامنت

سنجش کمپلمان (کمپلمان C3)

C3 در موارد اکتسابی نظیر سرطان ها، دیابت، حاملگی، سارکوئیدوز، آمیلوئیدوز، تیروئیدیت، واکنش فاز حاد، هپاتیت ویروسی، بیماریهای التهابی شکم، حصبه، پنومونی استرپتوکوکی افزایش می یابد و در مواردی نظیر...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کراتینین فسفوکیناز (CPK-MB)

سطح ایزو آنزیم CPK-MB جهت تعیین وسعت و نیز زمان شروع انفارکتوس میوکارد مفید است. به دلیل تجویز مکرر ترومبولیتیک تراپی در انفارکتوس میوکارد – ایزو آنزیم CPK-MB اغلب جهت تعیین مفید بودن یا نبودن این...

0 تست 0 کامنت

آزمایش لاكتات دهيدروژناز (LDH)

LDH یک آنزیم داخل سلولی می باشد که در سلول های بسیاری از بافت های بدن به خصوص در کلیه ها، عضلات اسکلتی، قلب، کبد، RBC ها، مغز و ریه ها وجود دارد. LDH در سرتاسر بدن وجود دارد، در نتیجه سطوح LDH توتال...

0 تست 0 کامنت

تری گلیسرید (TG)

انداره گیری تری گلیسرید ها برای بررسی خطر ابتلا به بیماری کرونری قلب انجام می گردد. در واقع این آزمایش بخشی از آزمایش های چربی خون می باشد که شامل اندازه گیری کلسترول و لیپوپروتئین ها نیز می شود. در...

0 تست 0 کامنت

آزمایش اسید فسفاتاز , اسید فسفاتاز پروستاتی (PAP) ، اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات (TRAP)

یشترین مقدار این آنزیم، یعنی ایزوآنزیم PAP در غده پروستات وجود دارد. معمولا اما نه همیشه، سطوح بالای این آنزیم در بیمارانی دیده می شود که سرطان پروستات آن ها به خارج از کپسول و سایر قسمت های بدن به...

0 تست 0 کامنت

تست اسید لاکتیک

اندازه گیری اسید لاکتیک برای اثبات و اندازه گیری درجه ی انسداد وریدی موضعی یا هیپوکسمی بافتی همراه با شوک یا مفید است، برای اندازه گیری درجه موفقیت درمان این بیماری ها هم مفید می...

0 تست 0 کامنت

آزمایش ظرفیت کل اتصال به آهن (TIBC)

غلظت آهن سرم بیانگر Fe3+ متصل به ترانسفرین است و شامل آهن سرم به شکل هموگلوبین آزاد نمی‌شود. به طور طبیعی تنها حدود یک سوم محل­های اتصال آهن توسط Fe3+ اشغال می‌شوند.آهن سرم در کم‌خونی‌های...

0 تست 0 کامنت

آزمایش آمونیاک

آمونیاک محصول فرعی کاتابولیسم پروتئین می باشد. بیشتر مقدار آمونیاک از عملکرد باکتری ها بر روی پروتئین های حاضر در روده ساخته می شوند.از آمونیاک جهت تایید تشخیص بیماری های شدید کبد (سیروز یا هپاتیت...

0 تست 0 کامنت

تست کلراید خون (Cl)

کلراید اصلی ترین آنیون خارج سلولی و اصلی ترین عمل آن حفظ وضعیت الکتریکی خنثی می باشد و بیشتر به صورت نمک سدیم وجود دارد. به دلیل حفظ وضعیت الکتریکی خنثی با کاهش سدیم (کاتیون) مقدار آن کاهش می یابد و...

0 تست 0 کامنت

آزمایش سیکلوسپورین خون (CSA)، نئورال، ساندیمون

سیکلوسپورین (cyclosporine) دارویی می باشد که برای کاهش و تضعیف سیستم ایمنی بدن تجویز می شود. سیکلوسپورین برای جلوگیری از رد پیوند عضو، مثل قلب، کلیه و یا پیوند کبد مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم...

0 تست 0 کامنت

تست ترانسفرین (TF)، آهن متصل به پروتئین، سیدروفیلین

ترانسفرین (Siderophilin) مهم‌ترین پروتئین حمل کننده آهن پلاسما است و ترکیب 3 آزمایش آهن، TIBC و ترانسفرین برای تشخیص افتراقی آنمی، ارزیابی کم خونی کمبود آهن، آنمی سیدروبلاستیک، هموکروماتوز و ارزیابی...

0 تست 0 کامنت

آزمایش سیستاتین C

سيستاتين C يك پروتئين ممانعت کننده سیستئین پروتئاز و غیر گلیکوزیدی می باشد كه در تمام سلول هاي هسته دار بدن توليد مي شود. به دلیل اندازه كوچك و بار مثبتی که دارد به سادگی از گلومرول ها فيلتر می...

0 تست 0 کامنت

تست مس

هدف از انجام این آزمایش، اندازه گیری مقدار مس در خون، ادرار یا بافت کبد می باشد. مس یک ماده معدنی ضروری برای بدن است و در ساختمان برخی از آنزیم ها وجود دارد. این دسته از آنزیم ها در تولید انرژی در...

0 تست 0 کامنت

تست پتاسیم (K)

این تست مقدار پتاسیم موجود در خون را اندازه‌گیری می‌ نماید. پتاسیم برای سوخت و ساز و عملکرد عضلات، عنصری بسیار ضروری می باشد. پتاسیم و سایر الکترولیت ‌ها به تنظیم تحریک انقباض عضلانی، مایعات سلولی و...

0 تست 0 کامنت

آزمایش سدیم (Na)

از این آزمایش جهت تعیین غلظت ‌های غیرطبیعی سدیم خون مانند کاهش سدیم خون (هیپوناترمی) و یا افزایش سدیم (هیپرناترمی) استفاده می‌ شود. در چکاپ ‌های معمولی سلامت، این آزمایش بیشتر به‌عنوان بخشی از پانل...

0 تست 0 کامنت

آزمایش سرب خون (Pb)

سطح سرب خون جهت تعيين مواجهه اخير با سرب اندازه گيري مي گردد. اطفال در خطر بالاتري جهت مسموميت با سرب هستند زیرا ممكن است تا 50 درصد از سرب دريافت شده از رژيم غذايي را جذب كنند و همچنين احتمال بيشتري...

0 تست 0 کامنت

آزمایش روی (Zn)

روی یک ماده معدنی اصلی کمیاب می باشد که بعد از آهن بیشترین میزان را در بدن داراست. روی به طور عمده درماهیچه ها ذخیره می‌شود، اما در پوست ، کلیه ها ، کبد، پانکراس، گلبول های سفید و قرمز، پرده شبکیه...

0 تست 0 کامنت

آزمایش تروپونین

تروپونین ها پروتئین های موجود در فیبرهای عضلانی، اسکلتی و قلب می باشند که باعث انقباض ماهیچه ای می شوند. آزمایش تروپونین، سطوح تروپونین خاص قلب را در خون می سنجد تا به تشخیص آسیب های قلبی کمک...

0 تست 0 کامنت

تست اسید فسفاتاز پروستاتی (PAP)

این آزمایش جهت تشخیص سرطان‌های متاستاتیک پروستات به کار رفته و در بررسی نحوه جواب دهی به درمان، کارآیی دارد. آنزیم اسید فسفاتاز در بافت‌های مختلف بدن به شکل گسترده‌ای منتشر شده است، از جمله؛ استخوان،...

0 تست 0 کامنت

تست آلبومین

آلبومین پروتئینی است که توسط کبد ساخته شده و بافت ها را تغذیه می کند و از نشت مایعات از رگ های خونی جلوگیری کرده، و در انتقال ویتامین ها، هورمون ها، داروها و موادی مثل کلسیم به تمام بدن نقش دارند....

0 تست 0 کامنت

آزمایش پروتئین توتال (PT)

تست بررسی پروتئین تام پلاسما جهت بررسی نسبت آلبومین به گلوبولین کاربرد دارد. پروتئین ها از اجزای مهم خون در بدن بوده که برای تمام بافت ها و سلول های بدن یک ماده مهم و حیاتی محسوب می شود.این تست در...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کلسترول لیپوپروتئین با وزن مولکولی بالا (HDL)

ليپوپروتئين ها به طور عمده به 4 دسته تقسيم مي شوند: ليپوپروتئين هاي با چگالي پايين (LDL)، با چگالي بسيار پايين (VLDL)، با چگالي بالا(HDL) و شيلوميكرون ها. HDL وظیفه برداشتن كلسترول از بافت ها را...

0 تست 0 کامنت

آزمایش لیتیم (Li)

لیتیم از داروهایی می باشد که برای درمان اختلال دوقطبی تجویز می گردد و تثبیت کننده ی خلق و خوی فرد بیمار است. این دارو اثری آهسته داشته و امکان دارد چندین هفته طول بکشد تا اثرات آن در فرد بیمار مشاهده...

0 تست 0 کامنت

آزمایش کلسترول لیپوپروتئین با وزن مولکولی پایین (LDL)

از LDL بیشتر به عنوان کلسترول بد نام برده می شود، زیرا بیشتر رسوب کلسترول در شریان ها مربوط به LDL بوده و می تواند باعث حمله ی قلبی و سکته ی مغزی شود. افرادی که دارای سطوح بالای کلسترول خوب یا HDL می...

0 تست 0 کامنت

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) ، آنزیم مبدل آنژیوتانسین سرم (SACE)

ACE درون سلول های اپیتلیالی ریه موجود می باشد و وظیفه آن تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II (منقبض کننده ی عروقی قوی)  می باشد. آنژیوتانسین II محرک مهم و قوی آلدسترون است. ACE در مکانیزم رنین...

0 تست 0 کامنت

آنالیز و کشت مایع مغزی نخاعی (CSF)

این تست شامل ارزیابی وجود باکتری، خون و سلول های بدخیم و همینطور تعیین کمی مقدار گلوکز و پروتئین می باشد. همچنین  به رنگ CSF توجه می شود و انواعی از سایر تست ها مانند آزمایش سرولوژی از نظر سیفلیس نیز...

0 تست 0 کامنت