تست اسید لاکتیک

Lactic Acid (Lactate)

اندازه گیری اسید لاکتیک برای اثبات و اندازه گیری درجه ی انسداد وریدی موضعی یا هیپوکسمی بافتی همراه با شوک یا مفید است، برای اندازه گیری درجه موفقیت درمان این بیماری ها هم مفید می باشد.

تست اسید لاکتیک

مشخصات تست اسید لاکتیک

تست اسید لاکتیک (لاکتات)

Lactic Acid (Lactate)

تست اسید لاکتیک (لاکتات)

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

گازهای خون شریانی.

 

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر

تفسیر آزمایش

در شرایط دسترسی طبیعی به اکسیژن در بافت ها، گلوکز برای تولید انرژی به دی اکسید کربن و آب متابولیزه می گردد. وقتی که اکسیژن بافت ها کاهش یابد، متابولیسم بی هوازی گلوکز صورت می گیرد و به جای آب و دی اکسید کربن، لاکتات (اسید لاکتیک) تشکیل می گردد. اگر کبد هیپوکسیک شود موفق به تصفیه اسید لاکتیک نخواهد شد و در این صورت تولید اسید لاکتیک پیچیده تر خواهد شد. اسید لاکتیک تجمع پیدا می کند و موجب لاکتیک اسیدوز (LA) می گردد. اندازه گیری اسید لاکتیک برای اثبات و اندازه گیری درجه ی انسداد وریدی موضعی یا هیپوکسمی بافتی همراه با شوک یا مفید است، برای اندازه گیری درجه موفقیت درمان این بیماری ها هم مفید می باشد.

 

افزایش

دلایل افزایش

بیماری وخیم کبدی، دیابت قندی (غیر کتونی)، خطاهای ژنتیکی متابولیسم، ایسکمی بافتی، شوک و مسمومیت با منوکسید کربن می تواند سطوح لاکتیک اسید را افزایش دهد.

 

دارو

داروها و عوامل مداخله گر

نالیدیکسیک اسید، سیانید، اتانول، آسپیرین و فن فورمین داروهایی هستند که می توانند سطوح لاکتیک اسید را افزایش دهند و همچنین ورزش قدرتی، بستن طولانی تورنیکه یا مشت کردن دست ها می تواند سبب افزایش سطوح لاکتیک اسید شود. 

 

نرمال

مقادیر نرمال

  • خون وریدی: 5-20 mg/dL
  • خون شریانی: 3-7 mg/dL

بحرانی

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}