فرم استخدام

مخاطبین گرامی در حال حاضر کادر پرسنل مجموعه آزمایشگاهی مندل تکمیل می باشد در صورت اعلام فرصت های شغلی جدید برای همکاری، اطلاع رسانی خواهیم کرد و از طریق همین صفحه به فرم استخدام دسترسی خواهید داشت.