تشخیص طبی

آزمایش 17- آلفا هیدروکسی پروژسترون

بیشتر از 90 درصد هایپرپلازی مادرزادی فوق کلیوی به دلیل جهش در ژن 21- هیدروکسیلاز (CYP21A2) است. این بیماران معمولا دارای سطوح بسیار بالای آندروستون دیون (اغلب 5 تا 10 برابر بالاتر) و سطوح بالای 17-...

0 تست 0 کامنت