دانلود بروشور

مخاطبین گرامی از این بخش می توانید برای راهنمایی بیشتر در مورد آزمایشات و خدمات مجموعه آزمایشکاهی مندل، بروشور های طراحی شده را با دسته بندی مشخص دریافت نمایید.

عنوان دسته بندی دانلود
بروشور آزمایش NIPT ژنتیک
بروشور آزمایش های غربالگری دوران بارداری ژنتیک
بروشور آزمایش HPV ژنتیک
بروشور مشاوره ژنتیک ژنتیک
بروشور پنل NGS ژنتیک
بروشور آزمایش Carrier Seq ژنتیک