پاتولوژی

آزمایش پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر (Pap Smear) که نام دیگر آن تست پاپ (Pap Test) است روشی برای تشخیص سرطان دهانه رحم در زنان می باشد. در این روش سلول ها از دهانه رحم که قسمت باریک و پایینی رحم بوده و در بالای واژن قرار...

0 تست 0 کامنت