بیماری های پوست

پانل NGS بیماری های ژنتیکی پوست

بافت پوست مستعد به بروز انواع بسیار متفاوتی از بیماری های ژنتیکی می باشد. تا کنون بیش از 250 نوع بیماری ژنتیکی که پوست را تحت تاثیر قرار می دهند شناسایی شده است که در مجموع حدود 161 ژن در بروز این...

2 تست

ایکتیوز

ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز ایکتیوز...

3 تست

سندروم اهلرز - دانلوس

سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس سندروم اهلرز دانلوس...

3 تست

اپیدرمولایزیس بلوزا

اپیدرمولایزیس بلوزا یا بیماری پروانه ای نامی است که به گروهی از بیماری اطلاق می شود که در آنها بافت پوست بسیار شکننده شده و مستعد به کنده شدن قطعاتی از پوست و ایجاد تاول می باشد. این بیماری دارای...

3 تست

نوروفیبروماتوز

نوروفیبروماتوز نوعی بیماری ژنتیکی است که در آن علائم متغییری از لکه های رنگی در پوست تا غدد نوروفیبروماتا در تمامی نواحی بدن ممکن است ایجاد شود. دو نوع اصلی این بیمایر در اثر جهش در ژن های NF1 و NF2...

3 تست

اگزرودرماپیگمنتوزا

اگزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است که با ایجاد رنگ دانه و لکه های پوستی فراوان در اثر قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید ایجاد می شود. در واقع افراد بیمار در یکی از مجموعه ژنهایی که...

3 تست

سندروم ایکاردی گوتیرز

سندروم ایکاردی گوتیرز یک اختلال است که اساسا مغز ،  سیستم ایمنی و پوست را تحت تاثیر قرار میدهد. بیشتر نوزادان تازه متولد شده مبتلا به سندروم ایکاردی گوتیرز هیچ یک از علائم و نشانه های اختلال را نشان...

4 تست

سندروم Beare-Stevenson cutis gyrata

سندروم Beare-Stevenson cutis gyrata یک اختلال ژنتیکی میباشد که از طریق آنومالی های پوستی و جوش خوردن زودهنگام استخوان های خاصی در جمجمه ( کرانیوسینوستوز[1] ) شناسایی میشود. این تلفیق زودهنگام از رشد...

3 تست