اگزرودرماپیگمنتوزا

Xeroderma Pigmentosum

اگزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است که با ایجاد رنگ دانه و لکه های پوستی فراوان در اثر قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید ایجاد می شود. در واقع افراد بیمار در یکی از مجموعه ژنهایی که مسئول ترمیم انواعی از آسیب دیدگی های DNA در اثر تابش نور ماورا بنفش هستند، دچار جهش ژنتیکی شده اند. در این بیماری بر اثر تابش نور ماورا بنفش DNA دچار آسیب دیگی های ماندگار شده و علاوه بر ایجاد لکه های پوستی، فرد را به بروز انواعی از بدخیمی ها و سرطان مستعد می نماید. حدود 8 ژن مختلف به عنوان مسئول بروز این بیماری شناسایی شده اند که پانل NGS اگزرودرما پیگمنتوزا آزمایشگاه مندل کلیه آنها را پوشش می دهد.

Xeroderma Pigmentosum NGS Panel (MDX18680)

بررسی 8 ژن مرتبط با اگزرودرما پیگمنتوزا

All skin related genes NGS panel (MDX18645)

بررسی 161 ژن مرتبط با اختلالات پوستی

بررسی اگزوم Exome Sequencing solo (MDX19980)

بررسی کلیه 23000 ژن (اگزوم) در یک نفر به تنهایی

اگزرودرماپیگمنتوزا

مشخصات اگزرودرماپیگمنتوزا

اگزرودرما پیگمنتوزا

اگزرودرما پیگمنتوزا

نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است گزرودرما پیگمنتوزا نوعی اختلال ژنتیکی پوست است 

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}