بلاگ

اپی ژنتیک چیست؟

اپی ژنتیک چیست؟

تغییرات DNA که توالی آن را عوض نمی کند و می‌تواند روی فعالیت ژن اثر بگذارد. ترکیبات شیمیایی که به یک ژن افزوده می‌شوند می‌توانند فعالیت آن را تنظیم کنند؛ این دستکاری‌ها را به نام تغییرات اپی ژنتیک می‌شناسیم. اپی ژنوم شامل تمام مواد شیمیایی است که به کل DNA یک فرد (ژنوم) به عنوان راهی برای تنظیم فعالیت (بیان) تمام ژن‌های موجود در ژنوم افزوده شده اند. ترکیبات شیمیایی اپی ژنوم بخشی از توالی DNA نیستن

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 1,648 بازدید
آیا ژن‌ها می توانند در سلول خاموش یا روشن شوند؟

آیا ژن‌ها می توانند در سلول خاموش یا روشن شوند؟

هر سلول تنها بخشی از ژن‌هایش را بیان یا روشن می‌کند. بقیه ژن‌ها سرکوب یا خاموش می‌شوند. فرایند روشن و خاموش کردن ژن‌ها را تنظیم ژن می‌نامند. تنظیم ژن بخش مهمی از تکوین طبیعی است. ژن‌ها برای ساخت یک سلول مغزی و برای مثال یک سلول کبدی یا یک سلول عضله که متفاوت به نظر می‌رسد و متفاوت عمل می‌کند، با الگوهای مختلفی طی تکوین خاموش و روشن می‌شوند. تنظیم ژن همچنین به سلول‌ها اجازه می‌دهد تا سریعا به تغییر

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 522 بازدید
ژن‌ها چطور تولید پروتئین‌ها را کنترل می‌کنند؟

ژن‌ها چطور تولید پروتئین‌ها را کنترل می‌کنند؟

بیشتر ژن‌ها حاوی اطلاعات مورد نیاز برای ساخت مولکول‌های عملکردی به نام پروتئین هستند. (برخی ژن‌ها مولکول‌های دیگری تولید می‌کنند که به پروتئین‌های مونتاژگر سلول کمک می‌کند). درون هر سلول سفر از ژن به پروتئین پیچیده و به شدت تحت کنترل است. این سفر شامل دو مرحله اصلی است: رونویسی و ترجمه. در مجموع رونویسی و ترجمه به عنوان بیان ژن شناخته می‌شوند.

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 522 بازدید
پروتئین‌ها چیستند و چه کاری انجام می‌دهند؟

پروتئین‌ها چیستند و چه کاری انجام می‌دهند؟

پروتئین‌ها مولکول بزرگ و پیچیده ای هستند که نقش‌های حیاتی بسیاری را در بدن بازی می‌کنند. بیشتر کارهای درون سلول را آنها انجام می‌دهند و در ساختار، عملکرد و تنظیم بافت‌ها و اندام‌های بدن مورد نیاز هستند.

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 386 بازدید
بیماری‌های ژنتیکی و ژن‌ها چگونه نامگذاری می‌شوند؟

بیماری‌های ژنتیکی و ژن‌ها چگونه نامگذاری می‌شوند؟

یماری‌های ژنتیکی با یک شیوه استاندارد نامگذاری نمی شوند (بر خلاف ژن‌ها، که توسط یک کمیته رسمی نام و نمادی به آنها اطلاق می شود). پزشکانی که خانواده‌هایی مبتلا به یک اختلال خاص را درمان می‌کنند اغلب اولین افرادی هستند که نامی را برای یک بیماری پیشنهاد می‌دهند. سپس کارگروه‌های متخصص جهت بهبود و بررسی کارامدی آن نام را بازنگری می‌کنند. نامگذاری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اجازه ارتباطات موثر و ص

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 526 بازدید
آمارها چه اطلاعاتی در مورد یک بیماری ژنتیکی فراهم می‌کنند؟

آمارها چه اطلاعاتی در مورد یک بیماری ژنتیکی فراهم می‌کنند؟

داده‌های آماری می‌توانند در مورد میزان شیوع یک بیماری، اینکه چه تعدادی از افراد دچار این بیماری هستند، یا چقدر احتمال دارد که فردی دچار یک بیماری شود اطلاعات عمومی فراهم کنند. آمارها شخصی نیست بلکه –بر مبنای گروهی از افراد بدست آمده برآوردهایی را ارائه می‌دهد. با درنظرگرفتن سابقه خانوادگی افراد، سابقه پزشکی، و سایر فاکتورها، یک متخصص ژنتیک می‌تواند به تفسیر اینکه آمار برای هر جمعیت خاص چه معنایی د

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 326 بازدید
جهش‌های ژنی چگونه در تکامل دست دارند؟

جهش‌های ژنی چگونه در تکامل دست دارند؟

تکامل فرایندی است که توسط آن جمعیتِ‌ موجودات طی نسل‌ها تغییر می‌یابد. مبنای این تغییرات اختلافات ژنتیکی هستند. اختلافات ژنتیکی می‌توانند از جهش‌های ژنی یا از نوترکیبی ژنتیکی (یک فرایند طبیعی که در آن مواد ژنتیکی هنگام آماده سازیِ سلول برای تقسیم بازآرایی می‌شوند) ناشی شوند. این اختلافات اغلب فعالیت ژن یا عملکرد پروتئین را تغییر می‌دهند و می‌تواند صفات مختلفی را وارد یک ارگانیسم کند.

چهار شنبه، 8 خرداد ماه 1398 550 بازدید
داشتن استعداد ژنتیکی برای ابتلا به یک بیماری به چه معناست؟

داشتن استعداد ژنتیکی برای ابتلا به یک بیماری به چه معناست؟

استعداد ژنتیکی (گاهی آن را آسیب پذیری یا حساسیت ژنتیکی می‌نامند) احتمال بالاتر برای بروز یک بیماری خاص بر مبنای ساختار ژنتیکی یک فرد است. استعداد ژنتیکی از اختلافات ژنتیکی خاصی ناشی می‌شود که اغلب از یک والد به ارث رسیده اند. این تغییرات ژنتیکی در تکوین یک بیماری دست دارد اما مستقیما سبب آن نمی شود. حتی درون یک خانواده برخی افرادِ واجدِ این استعداد ژنتیکی هرگز دچار آن بیماری نمی شوند در حالی که مم

سه شنبه، 7 خرداد ماه 1398 448 بازدید
اختلالات پیچیده یا چند عاملی (مالتی فاکتور) چیستند؟

اختلالات پیچیده یا چند عاملی (مالتی فاکتور) چیستند؟

محققان دریافته اند که تقریبا تمام بیماری‌ها دارای مولفه‌های ژنتیکی هستند. برخی اختلالات، نظیر بیماری سلول‌های داسی شکل و سیستیک فیبروزیس توسط جهش‌هایی در یک ژن منفرد ایجاد می‌شوند. اما علل بسیاری از اختلالات دیگر پیچیده‌تر است. مشکلات پزشکی مرسوم نظیر بیماری قلبی، دیابت نوع 2  و چاقی تنها دارای یک علت ژنتیکی نیستند-آنها احتمالا با اثرات چندین ژن (چند ژنی یا پلی ژنیک) در ترکیب با سبک زندگی و عوامل

سه شنبه، 7 خرداد ماه 1398 542 بازدید
آیا تغییرات DNA میتوکندری بر سلامت و تکوین اثر می‌گذارد؟

آیا تغییرات DNA میتوکندری بر سلامت و تکوین اثر می‌گذارد؟

میتوکندری‌ها ساختارهایی درون سلولی هستند که انرژی غذا را به شکل قابل استفاده برای سلول تبدیل می‌کنند. هرچند بیشتر DNA در کروموزوم‌های درون هسته بسته بندی می‌شود، میتوکندری ها نیز دارای مقادیر اندکی DNA مربوط به خودشان هستند (به نام DNA میتوکندریایی یا mtDNA ). در برخی موارد تغییرات به ارث رسیده در DNA میتوکندریایی می‌تواند سبب مشکلاتی در رشد، تکوین، و عملکرد سیستم‌های بدنی شود. این جهش‌ها توانایی

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1398 306 بازدید