بیماری های سیستم تولید مثل

سندروم ترنر

سندرم ترنر یک بیماری کروموزومی است که تکوین در افراد مونث را تحت تاثیر قرار می دهد. شایع ترین ویژگی سندرم ترنر قامت کوتاه می باشد که در حدود 5 سالگی مشخص می شود. از دست دادن زودهنگام عملکرد تخمدان...

2 تست 0 کامنت

سندروم کلاین فلتر

سندروم کلاین فلتر یک تغییر کروموزومی در پسران و مردان است که میتواند توسعه فیزیکی و ذهنی را تحت تاثیر قرار دهد. در بیشتر مواقع ، افراد مبتلا نسبت به میانگین جامعه بلند تر هستند و توانایی داشتن فرزند...

2 تست 0 کامنت

نقص 5-آلفا ردوکتاز

نقص 5-آلفا ردوکتاز بیماری است که تکوین جنسی افراد مذکر پیش از تولد و طی بلوغ را تحت تاثیر قرار میدهد. افراد مبتلا به این بیماری از نظر ژنتیکی مذکر هستند ، دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y در هر...

3 تست 0 کامنت

نقص 17 آلفا هیدروکسیلاز / 20.17 لیاز

نقص 17 آلفا هیدروکسیلاز / 20.17 لیاز ، بیماری است که عملکرد غدد ترشح کننده هورمون ویژه ای به نام گناد ها ( تخمدان ها در زنان و بیضه ها در مردان ) و غدد آدرنال را تحت تاثیر قرار میدهد. گناد ها یا...

3 تست 0 کامنت

نقص سیتوکروم P450 اکسیدوردوکتاز

نقص سیتوکروم P450 اکسیدوردوکتاز یک اختلال تولید هورمون میباشد. این بیماری خصوصا هورمون های استروئیدی را تحت تاثیر قرار میدهد که برای تکوین و تولیدمثل طبیعی ضروری هستند. تغییرات هورمونی مرتبط با این...

3 تست 0 کامنت

بلوغ زودرس وراثتی محدود به مردان

بلوغ زودرس خانوادگی محدود به مردان ، بیماری است که باعث تکامل جنسی زودهنگام در مردان میشود ؛ افراد مونث تحت تاثیر قرار نمیگیرند. پسران مبتلا به این بیماری در اوایل کودکی ، بین 2 سالگی و 5 سالگی  شروع...

2 تست 0 کامنت

سندرم گوردن هولمز

سندرم گوردن هولمز یک بیماری نادر است که از طریق مشکلات نورولوژیکی و تولیدمثلی شناسایی میشود. یکی از ویژگی های کلیدی این بیماری کاهش تولید هورمون هایی است که تنظیم کننده تکامل جنسی میباشند...

3 تست 0 کامنت

ماکروزواسپرمی

ماکروزواسپرمی ، بیماری است که تنها افراد مذکر را تحت تاثیر قرار میدهد. این بیماری از طریق وجود اسپرم های غیرطبیعی و ناتوانی در داشتن فرزند بیولوژیک ( ناباروری ) شناسایی میشود. در مردان مبتلا ، تقریبا...

2 تست 0 کامنت

هیپوپلازی سلول لیدیگ

هیپوپلازی سلول لیدیگ یک بیماری است که تکوین جنسی افراد مذکر را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری از طریق هیپوپلازی سلول های لیدیگ در بیضه ها شناسایی می شود. در هیپوپلازی سلول لیدیگ ، افراد مبتلا...

2 تست 0 کامنت

آپلازی مولرین و هایپرآندروژنیسم

آپلازی مولرین و هایپرآندروژنیسم ، بیماری است که سیستم تولیدمثلی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد. این بیماری در اثر تکوین غیرطبیعی مجاری مولرین که ساختارهای جنینی هستند که به رحم ، لوله های فالوپ ، گردنه...

2 تست 0 کامنت

ناباروری مرتبط با کروموزوم Y

ناباروری کروموزوم Y ، بیماری است که تولید اسپرم را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث ناباروری در مردان میشود به این معنی که پدر شدن برای مردان مبتلا دشوار یا غیرممکن است. بدن مردان مبتلا ممکن است هیچ سلول...

1 تست 0 کامنت

سیستیک فیبروزیس

سیستیک فیبروزیس یا فیبروز کیستی یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل اختلال در کانال سطح سلولی مسئول انتقال یون کلر به وجود می آید. در این بیماری به دلیل نقص در این کانال، انتقال یون های کلر با بار منفی...

1 تست 0 کامنت

غیاب دوطرفه مجاری وازدفران مادرزادی

غیاب دوطرفه وازدفران مادرزادی ، زمانیکه لوله های حمل کننده اسپرم به خارج از بیضه ها ( وازدفران ها ) به طور مناسب ایجاد نشوند در مردان رخ میدهد. گرچه ، بیضه ها معمولا به طور طبیعی ایجاد شده و عملکرد...

1 تست 0 کامنت

نارسایی تخمدانی اولیه مرتبط با X شکننده

نارسایی تخمدانی اولیه مرتبط با X شکننده (FXPOI) بیماری است که زنان را تحت تاثیر قرار میدهد و از طریق کاهش عملکرد تخمدان ها شناسایی میشود. تخمدان ها اندام های تولیدمثلی زنان میباشند که  سلول های تخمک...

1 تست 0 کامنت