ژنتیک و صفات

آیا ژنتیک در اخلاق ما موثر است؟

آیا ژنتیک در اخلاق ما موثر است؟

خلق و خوی مشابه در یک خانواده به ژنتیک یکسان و به محیطی که فرد در آن بزرگ شده است نسبت داده می‌شود. مطالعات دوقلوهای همسان (کسانی که 100 % DNA یکسان دارند) و خواهر برادرهای دیگرشان (کسانی که 50 % از DNA  آنها را دارند) نشان می‌دهد که ژنتیک نقش بزرگی در این قضیه ایفا می‌کند.

پنج شنبه، 24 مرداد ماه 1398 16,966 بازدید
آیا احتمال داشتن فرزند دوقلو توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

آیا احتمال داشتن فرزند دوقلو توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

احتمال بارداری دوقلو یک صفت پیچیده است. این صفت احتمالا توسط چندین فاکتور ژنتیکی و محیطی، بسته به نوع دوقلوها متاثر می‌شود. دوقلوها به دو صورت مونوزایگوت (یک تخمک لقاح یافته) و دی زایگوت (دو تخمک لقاح یافته) دسته بندی می‌شوند.

چهار شنبه، 23 مرداد ماه 1398 6,761 بازدید
آیا راست دست یا چپ دست بودن توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

آیا راست دست یا چپ دست بودن توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

در ابتدا تصور می‌شد که یک ژن، تک دستی را کنترل می‌کند. اما اخیرا مطالعات نشان دادند که چندین و شاید تا 40 ژن در این صفت دست دارند. هر کدام از این ژن‌ها احتمالا اثر کمی دارد، اما در مجموع نقش مهمی را در اولویت بندی دست ایفا می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند که حداقل برخی از این ژن ها به تعیین عدم تقارن راست-چپ کلی بدن که در مراحل اولیه تکوین شروع می‌شود کمک می‌کنند.

سه شنبه، 22 مرداد ماه 1398 9,599 بازدید
آیا هوش توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

آیا هوش توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

محققان برای جستجوی ژن‌های اثر گذار بر روی هوش مطالعات بسیاری انجام داده اند. بسیاری از این مطالعات بر مشابهت‌ها و اختلافات IQ در خانواده ها، به ویژه روی فرزند خوانده‌ها و دوقلوها تمرکز کرده اند. این مطالعات نشان می‌دهد که فاکتور‌های ژنتیکی مسئول حدود 50 % از اختلاف هوش میان افراد است.

یکشنبه، 20 مرداد ماه 1398 3,914 بازدید
آیا رنگ چشم توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

آیا رنگ چشم توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

رنگ چشم هر فرد ناشی از رنگدانه‌های ساختاری به نام عنبیه است، که اطراف یک حفره کوچک سیاه در مرکز چشم (مردمک) را احاطه می‌کند و به کنترل مقدار ورود نور به چشم کمک می‌کند. رنگ عنبیه در محدوده‌ی آبی بسیار روشن تا قهوه ای تیره متغیر است. اغلب اوقات رنگ چشم به صورت آبی، سبز/سبز مایل به قهوه ای (فندقی)، یا قهوه ای طبقه بندی می‌شود. قهوه ای فراوان ترین رنگ چشم در دنیاست. رنگ‌های روشن‌تر مانند آبی و سبز

چهار شنبه، 16 مرداد ماه 1398 33,083 بازدید
آیا اثر انگشت توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

آیا اثر انگشت توسط ژنتیک تعیین می‌شود؟

اثرانگشت هر فرد منحصر است، به همین دلیل مدت هاست که به عنوان راهی برای شناسایی افراد استفاده می‌شود. جالب است که دانسته‌های ما در مورد فاکتورهای موثر بر الگوهای اثرانگشت افراد بسیار کم است. همانند بسیاری از صفات پیچیده دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که هم فاکتورهای ژنتیکی و هم محیطی در آن نقش دارند.

چهار شنبه، 16 مرداد ماه 1398 7,487 بازدید