آنتی ژن پوششی هپاتیت B

Hepatitis B envelope antigen (HBeAg)

این آنتی ژن (envelope) معمولا به قصد تشخیص بیماری استفاده نمی گردد، بلکه به عنوان شاخص عفونی بودن به کار می رود. وجود HBe Ag با بیماری اولیه و فعال و همچنین وجود عفونت شدید در بیماران دچار عفونت حاد HBV مطابقت دارد.

آنتی ژن پوششی هپاتیت B

مشخصات آنتی ژن پوششی هپاتیت B

آنتی ژن پوششی هپاتیت B

Hepatitis B envelope antigen (HBeAg)

آنتی ژن پوششی هپاتیت B

آزمایش مرتبط

آزمایش های مرتبط

ALT ، AST ، GGT ، Hepatitis A ، Hepatitis B ، Acute Viral Hepatitis Panel ، Liver Panel و Bilirubin.

 

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر

تفسیر آزمایش

این آنتی ژن (envelope) معمولا به قصد تشخیص بیماری استفاده نمی گردد، بلکه به عنوان شاخص عفونی بودن به کار می رود. وجود HBe Ag با بیماری اولیه و فعال و همچنین وجود عفونت شدید در بیماران دچار عفونت حاد HBV مطابقت دارد. تداوم وجود HBe Ag در خون به مدت بیشتر از  3 ماه پیش بینی کننده پیدایش عفونت مزمن HBV می باشد. ظهور این آنتی ژن مقارن با همانند سازی شدید ویروس، عفونت زایی و آسیب شدید کبدی است. در مواردی از هپاتیت B که به طور خود به خود محدود شده و بهبود می یابند، HBe Ag کمی پس از اوج افزایش ترانس آمینازها و قبل از ناپدید شدن HBs Ag در سرم، غیر قابل شناسایی می گردد و سپس HBe Ab در سرم ظاهر می گردد که همراه با کاهش عفونت زایی است. از این رو ناپدید شدن آن نشانه بهبود بالینی و برطرف گشتن عفونت است.

 

دارو

داروها و عوامل مداخله گر

در روش رادیوایمونواسی و تزریق رادیونوکلوئید در یک هفته قبل از آزمایش نتایج مثبت کاذب ایجاد می شود. خونی که حاوی مواد ضد انعقاد نامناسب باشد یا بیمارانی که دچار اختلال در تولید لخته هستند امکان دارد واکنش مثبت کاذب ضعیف بدهند. نمونه خون های های دارای آلودگی میکروبی، فیبرین، لیپمیک، ایکتریک و همولیزه موجب تداخل در آزمایش می شوند.

 

نرمال

مقادیر نرمال

منفی می باشد (به معنای عدم حضور آنتی بادی در سرم).

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}