آزمایش شمارش گلبول قرمز (RBC)

Red Blood Cell Count (RBC Count , Erythrocyte Count)

در این آزمایش تعداد RBC موجود در 1mm3 خون وریدی محیطی در گردش شمارش می شود. شمارش RBC بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد.

آزمایش شمارش گلبول قرمز (RBC)

مشخصات آزمایش شمارش گلبول قرمز (RBC)

آزمایش شمارش گلبول قرمز ( RBC ) یا شمارش اریتروسیت

Red Blood Cell Count (RBC Count , Erythrocyte Count)

آزمایش شمارش گلبول قرمز ( RBC )

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

اندیس های RBC، Hgb و هماتوکریت.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی یا محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش شمارش RBC

تفسیر آزمایش شمارش RBC

در این آزمایش تعداد RBC موجود در 1mm3 خون وریدی محیطی در گردش شمارش می شود. شمارش RBC بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. درون هر RBC مولکول های Hgb وجود دارند که امکان انتقال و مبادله اکسیژن به بافت ها را ایجاد می کنند و همچنین CO2 را از بافت ها جمع آوری می کنند. RBC به واسطه رده اریتروئید، در مغز استخوان ساخته می شود. با تحریک به واسطه اریتروپویتین تولید RBC افزایش می یابد. در حالت طبیعی RBC حدود 120 روز در خون محیطی زنده می ماند و در طی این زمان RBC در جریان خون منتقل می شود. از این آزمایش برای بیماران دارای خون ریزی پیشرونده یا به عنوان بخشی از آزمایش روتین CBC انجام می گردد. این آزمایش برای بررسی بیماران آنمیک استفاده می شود.

 

افزایش

دلایل افزایش

دهیدراسیون شدید، تالاسمی تریت، اریتروسیتوز، پلی سیستمی ورا، هموگلوبینوپاتی ها، بیماری انسدادی ریوی مزمن شدید و بیماری مادرزادی قلب سبب افزایش سطوح RBC می شوند.

کاهش

دلایل کاهش

هموراژ، سیروز، آنمی همولیتیک، آنمی، هموگلوبینوپاتی، دریچه های مصنوعی، نارسایی مغز استخوان، کمبود رژیم غذایی، بیماری هوچکین، بیماری کلیوی، لنفوم، لوسمی، بیماری های روماتوئید/کلاژن– عروقی (مانند RA، سارکوئیدوز و لوپوس)، مولتیپل میلوما و بارداری طبیعی سبب کاهش سطوح RBC می شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

متیل دوپا و جنتامایسین از داروهایی هستند که باعث افرایش سطح RBC و کینیدین، اریتروپویتین، کلرامفنیکل و هیدانتوئین ها از جمله داروهایی می باشند که سطوح RBC را کاهش می دهند. همچنین عواملی چون پر آبی بدن و بارداری موجب کاهش آن میگردند و کم آبی بدن نیز سبب افزایش کاذب تعداد RBC می شود.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

(RBC × 106 / microl)

  • نوزادان:

4/8 – 7/1

  • کودکان:

8 – 2 هفته: 6 – 4

6 – 2 ماهه: 3/5 – 5/5

6 ماهه تا 1 ساله: 3/5 – 5/2

6 – 1 ساله: 4 – 5/5

18 – 16 ساله: 4 – 5/5

  • بالغین / افراد مسن:

مردان: 4/7 – 6/1       

زنان: 4/2 – 5/4

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}