آب مروارید - کاتاراکت

Cataract

آب مروارید یا کاتاراکت نوعی اختلال عدسی چشم است که منجر به کدورت عدسی می شود و بنا به دلایل بسیار متنوعی از جمله پیر چشمی و همچنین بیماری های ژنتیکی ایجاد می شود. در این خصوص حداقل 45 ژن شناسایی شده است که در اثر جهش آنها ممکن است علائم کاتاراکت نیز به وجود بیاید. پانل کاتاراکت آزمایشگاه مندل کلیه این ژنها را مورد بررسی قرار می دهد.

Cataract NGS Panel (MDX01965)

بررسی 45 ژن مرتبط با کاتاراکت

Ophthalmology NGS Panel (MDX01955)

بررسی 417 ژن مرتبط با بیماری های چشم

بررسی اگزوم Exome Sequencing solo (MDX19980)

بررسی کلیه 23000 ژن (اگزوم) در یک نفر به تنهایی

آب مروارید - کاتاراکت

مشخصات آب مروارید - کاتاراکت

آب مروارید - کاتاراکت

 

آب مروارید - کاتاراکت

 

پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت پانل کاتاراکت 

 

تصویر عدسی چشم مبتلا با آب مروارید

عدسی آب مروارید

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}