2-مرکاپتواتانول (2ME)

2-Mercaptoethanol

این تست آنتی بادی نوع IgG را مورد بررسی قرار می دهد که در عفونت فعال افزایش پیدا می کند. IgGفرم فعال کلاس آنتی بادی در بروسلوز می باشد. 2ME به عنوان ماده احیاء کننده موجب تجزیه IgM شده در حالی که IgG  به این ماده مقاوم می باشد. در نتیجه تیتر قرائت شده مربوط به کلاس IgG می باشد.

2-مرکاپتواتانول (2ME)

مشخصات 2-مرکاپتواتانول (2ME)

2-مرکاپتواتانول (2ME)

2-Mercaptoethanol

2-مرکاپتواتانول

مرتبط

آزمایش های مرتبط

Wright و Coombs Wright

 

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر

تفسیر آزمایش

این تست آنتی بادی نوع IgG را مورد بررسی قرار می دهد که در عفونت فعال افزایش پیدا می کند.  IgGفرم فعال کلاس آنتی بادی در بروسلوز می باشد. 2ME به عنوان ماده احیاء کننده موجب تجزیه IgM شده در حالی که IgG  به این ماده مقاوم می باشد. در نتیجه تیتر قرائت شده مربوط به کلاس IgG می باشد. مثبت شدن تست نشان دهنده عفونت فعال بروسلوز است. با استفاده از این آزمایش می توان تاثیر آنتی بیوتیک مناسب را در درمان بیماری مورد سنجش و بررسی قرار داد.  

 

دارو

داروها و عوامل مداخله گر

چنانچه کمپلمان قبل از آزمایش غیر فعال گردد نتایج به شکل منفی کاذب مشاهده خواهد شد و همچنین سرم همولیز باعث نتایج مثبت کاذب می شود.

 

نرمال

مقادیر نرمال

در حالت طبیعی منفی می باشد.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}