آزمایش آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)

Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA)

آنتی بادی های ANCA علیه اجزای سیتوپلاسمی نوتروفیل ها هستند.این آزمایش برای تایید تشخیص گرانولوماتوز وگنر (WG) استفاده می گردد. همچنین برای پیگیری دوره ی بیماری، کنترل پاسخ به درمان و تشخیص عود بیماری هم استفاده می شود.

آزمایش آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)

مشخصات آزمایش آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)

تست آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)

 Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA)

تست آنتی بادی علیه سیتوپلاسم نوتروفیل (ANCA)

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش

آنتی بادی های ANCA علیه اجزای سیتوپلاسمی نوتروفیل ها هستند. با شناسایی ANCA ها با میکروسکوپ ایمنوفلورسنس غیر مستقیم، دو الگوی رنگ آمیزی اصلی نمایان می شوند : ANCA پری نوکلئار (اطراف هسته ای) (p-ANCA) و ANCA سیتوپلاسمی (c-ANCA). استفاده از سنجش ایمنوشیمیایی اختصاصی آنتی ژن برای تعیین خصوصیات ANCA (به غیر از تعیین الگوی میکروسکوپ ایمنوفلورسنس) اختصاصی تر و از نظر بالینی مناسب تر است. این آزمایش برای تایید تشخیص گرانولوماتوز وگنر (WG) استفاده می گردد. همچنین برای پیگیری دوره ی بیماری، کنترل پاسخ به درمان و تشخیص عود بیماری هم استفاده می شود. 

 

افزایش

دلایل افزایش

پلی آرتریت میکروسکوپی، گرانولوماتوز وگنر، بیماری کرون، گلومرولونفریت هلالی ایدیوپاتیک، کولیت اولسراتیو، هپاتیت ویروسی فعال، هپاتیت خودایمن، واسکولیت چرج – اشتراوس و کولانژیت اسکلروزه دهنده ی اولیه می توانند باعث افزایش آنتی بادی ANCA شوند.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

منفی.

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مثبت شدن نتیجه تست.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}