آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

Antimitochondrial antibodies (AMA)

AMA یک آنتی بادی ضد سیتوپلاسمی و علیه لیپوپروتئین غشای میتوکندری است.AMA ها در 94 درصد بیماران مبتلا به سیروز صفراوی اولیه وجود دارند. این بیماری ممکن است خود ایمنی باشد که بیشتر در خانوم های میانسال و جوان رخ می دهد.

آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

مشخصات آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

تست آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

Antimitochondrial antibodies (AMA)

آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

ALP، گاما – گلوتامیل ترانس پپتیداز و آنتی بادی علیه ماهیچه ی صاف.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این تست نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری 

تفسیر آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری 

AMA یک آنتی بادی ضد سیتوپلاسمی و علیه لیپوپروتئین غشای میتوکندری است. در حالت معمول در سرم، بالاتر از تیتر 1:5 وجود ندارد. AMA ها در 94 درصد بیماران مبتلا به سیروز صفراوی اولیه وجود دارند. این بیماری ممکن است خود ایمنی باشد که بیشتر در خانوم های میانسال و جوان رخ می دهد. دوره ی پیشرونده ی آهسته ای دارد که با افزایش آنزیم های کبدی به خصوص ALP و گاما – گلوتامیل ترانس پپتیداز و آزمایش مثبت AMA مشخص می شود. به این دلیل که آزمایش AMA می تواند در بیماران مبتلا به کلستاز القاء شده توسط دارو، هپاتیت فعال مزمن، هپاتیت عفونی حاد، هپاتیت خود ایمن (مانند اسکلرودرما، SLE) و انسداد خارج کبدی مثبت شود، معمولا بیوپسی کبد هم برای تایید تشخیص لازم است.

 

دلایل افزایش

دلایل افزایش

انسداد خارج کبدی، سیروز صفراوی اولیه، سیفیلیس، کلستاز القاء شده با دارو، هپاتیت عفونی حاد، هپاتیت خود ایمن (مانند اسکلرودرما، SLE)، هپاتیت فعال مزمن و SLE می توانند موجب افزایش سطوح AMA شوند.

 

مقادیر نرمال

نباید بالاتر از تیتر 1:5 باشد.

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مقادیر بالاتر از تیتر 1:5

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}