آزمایش ویروس اپشتین–بار (EBV)

Epstein-Barr Virus (EBV)

در صورت رخ دادن عفونت، ویروس پنهان می شود ولی می تواند دوباره فعال گردد. عفونت EBV می تواند منونوکلئوز عفونی ایجاد کند. منونوکلئوز بیشتر در کودکان و جوانان به وجود می آید. علائم بالینی آن تب، گلودرد، اسپلنومگالی، خستگی حاد و لنفادنوپاتی می باشد.

آزمایش ویروس اپشتین–بار (EBV)

مشخصات آزمایش ویروس اپشتین–بار (EBV)

آزمایش ویروس اپشتین–بار (EBV)

Epstein-Barr Virus (EBV)

آزمایش ویروس اپشتین–بار

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

نقطه ای منونوکلئوز.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش

در صورت رخ دادن عفونت، ویروس پنهان می شود ولی می تواند دوباره فعال گردد. عفونت EBV می تواند منونوکلئوز عفونی ایجاد کند. منونوکلئوز بیشتر در کودکان و جوانان به وجود می آید. علائم بالینی آن تب، گلودرد، اسپلنومگالی، خستگی حاد و لنفادنوپاتی می باشد. یافته های آزمایشگاهی لنفوسیتوز، لنفوسیت های آتیپیک و آنتی بادی های هتروفیل موقتی در سرم، در مبتلایان به عفونت حاد EBV دیده می شوند. بیشتر مبتلایان به منونوکلئوز عفونی بدون هیچ حادثه ای بهبود می یابند و در فاصله زمانی 4 – 6 هفته به فعالیت طبیعی خود باز می گردند.

 

افزایش

دلایل افزایش

سرطان نازوفارنکس، منونوکلئوز عفونی، ناقل مزمن EBV، سندرم خستگی مزمن و لنفوم بورکیت می توانند سطوح EBV را افزایش دهند.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

  • تیترهای ≤ 1:10 ارزش تشخیص ندارند.
  • تیترهای 1:10 تا 1:60 نشان دهنده ی عفونت در زمان نامعلومی هستند.
  • تیترهای ≥ 1:320 نشان دهنده ی عفونت فعال هستند.
  • چهار برابر افزایش در دو نمونه ی متوالی به فاصله ی 10 – 14  روز معمولا نشان دهنده ی عفونت حاد است. 

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مقادیر خارج از محدوده نرمال.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}