آنتی بادی IgG اکینوکوکوس گرانولوزوس، بیماری هیداتید

Echinococcus IgG antibody , Hydatid Disease

این تست به تشخیص بیماری کیست هیداتید (اکینوکوکوس گرانولوزوس) کمک می کند. کیست هیداتید در واقع مرحله لاروی کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. کرم بالغ در داخل روده سگ و سگ سانان زندگی می کند و انسان میزبان تصادفی آن ها می باشد.

آنتی بادی IgG اکینوکوکوس گرانولوزوس، بیماری هیداتید

مشخصات آنتی بادی IgG اکینوکوکوس گرانولوزوس، بیماری هیداتید

آنتی بادی IgG اکینوکوکوس گرانولوزوس، بیماری هیداتید

Echinococcus IgG antibody , Hydatid Disease

بیماری هیداتید

 

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

این تست به تشخیص بیماری کیست هیداتید (اکینوکوکوس گرانولوزوس) کمک می کند. کیست هیداتید در واقع مرحله لاروی کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. کرم بالغ در داخل روده سگ و سگ سانان زندگی می کند و انسان میزبان تصادفی آن ها می باشد. آلودگی انسان به دلایلی چون؛ خوردن آب، سبزیجات آلوده به تخم و یا تماس مستقیم با میزبان نهایی صورت می پذیرد. شدت بیماری به ناحیه ای که کیست درون آن تشکیل می شود بستگی دارد . کیست های هیداتید ایمونوژن می باشند و بر علیه آن ها آنتی بادی تشکیل می گردد. در تشخیص بیماری هیداتید، شناسایی آنتی بادی های سرمی اکینوکوکوس گرانولوزوس نقش مهمی دارند.
آنتی بادی سرم امکان دارد سال ها پس از حذف کیست، قابل تشخیص باقی بماند. کیست های کبدی بیشتر از کیست های ریوی سیستم ایمنی بدن را تحریک می نمایند. تیتر های مثبت در 35-50% از کیست های ریوی و بیشتر از 85% از کیست های هیداتید کبدی مشاهده می شوند.

 

دارو

داروها و عوامل مداخله گر

در بیماران دارای سیروز و لوپوس نتایج به صورت مثبت کاذب و در بعضی از کیست های بزرگ، کیست های ریوی یا کیست های مرده نتایج به شکل منفی کاذب مشاهده می شوند.

 

نرمال

مقادیر نرمال

در حالت طبیعی در بدن منفی می باشد.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}