آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون) IAT

Indirect Coombs test , (indirect antiglobulin test (IAT), Blood Antibody Screening)

آزمایش کومبس غیر مستقیم آنتی بادی های علیه RBC ها را شناسایی می کنند. هدف اصلی آن تشخیص وجود آنتی بادی های علیه گروه های فرعی (غیر از سیستم اصلی ABO/Rh (RBCs خون در سرم بیمار قبل از این که بیمار خون دریافت کند می باشد. بنابراین این آزمایش قسمت غربالگری آزمایش سازگاری خون (کراسمچ در بانک خون) می باشد که به شکل روتین انجام می شود.

آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون) IAT

مشخصات آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون) IAT

آزمایش کومبس غیر مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی خون)

Indirect Coombs test , (indirect antiglobulin test (IAT), Blood Antibody Screening)

آزمایش کومبس غیر مستقیم

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

آزمایش کومبس مستقیم.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش

آزمایش کومبس غیر مستقیم آنتی بادی های علیه RBC ها را شناسایی می کنند. هدف اصلی آن تشخیص وجود آنتی بادی های علیه گروه های فرعی (غیر از سیستم اصلی ABO/Rh (RBCs خون در سرم بیمار قبل از این که بیمار خون دریافت کند می باشد. بنابراین این آزمایش قسمت غربالگری آزمایش سازگاری خون (کراسمچ در بانک خون) می باشد که به شکل روتین انجام می شود. این آزمایش برای شناسایی سایر آگلوتینین ها مانند آگلوتینین های سرد هم استفاده می شود که با عفونت های مایکوپلاسمایی همراه هستند.

 

افزایش

دلایل افزایش

وجود آنتی بادی هایی از نوع آگلوتینین سرد اختصاصی، خون کراس مچ شده ناسازگار، بیماری همولیتیک نوزادان، آنمی همولیتیک اکتسابی و آنتی بادی های مادری ضد Rh می توانند باعث مثبت شدن نتیجه آزمایش شوند. 

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

داروهای لوودوپا، انسولین، سفالوسپورین ها، کلرپرومازین (تورازین)، داروهای ضد آریتمی، آنتی توبرکولین ها، تتراسیکلین ها، سولفونامیدها، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین ها، فنی تویین (دیلانتین) و کینیدین می توانند سبب نتایج مثبت کاذب شوند.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

منفی بدون آگلوتیناسیون.

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مثبت شدن نتیجه آزمایش.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}