تست آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری در مدفوع

Detection of Helicobacter pylori antigen in stool samples

از این تست جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود. هلیکوباکتر پیلوری به عنوان عامل گاستریت مزمن فعال، سرطان معده، زخم دوازدهه و سوء هاضمه بدون زخم شناخته می شود. این باکتری بیشتر در دوره کودکی یا نوجوانی در کشور های درحال توسعه و یا توسعه یافته است. عفونت به این باکتری در %90 کودکان مبتلا به زخم معده مشاهده شده است. ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مراحل اولیه زندگی شخص با خطر ابتلا به سرطان معده و دوازدهه رابطه مستقیمی دارد.

تست آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری در مدفوع

مشخصات تست آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری در مدفوع

تست آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری در مدفوع

Detection of Helicobacter pylori antigen in stool samples

تست آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری در مدفوع

مرتبط

آزمایش های مرتبط

UBT، ENDO و CLO Test .

 

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر

تفسیر آزمایش

از این تست جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری استفاده می شود. هلیکوباکتر پیلوری به عنوان عامل گاستریت مزمن فعال، سرطان معده، زخم دوازدهه و سوء هاضمه بدون زخم شناخته می شود. این باکتری بیشتر در دوره کودکی یا نوجوانی در کشور های درحال توسعه و یا توسعه یافته است. عفونت به این باکتری در %90 کودکان مبتلا به زخم معده مشاهده شده است. ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مراحل اولیه زندگی شخص با خطر ابتلا به سرطان معده و دوازدهه رابطه مستقیمی دارد. راه انتقال این عفونت به خوبی مشخص نشده است، با این حال حضور باکتری در مدفوع، بزاق و پلاک های دندان نشان دهنده انتقال دهانی (دهان- دهان یا مدفوع- دهان) می باشد. روش های پذیرفته شده متعددی برای تشخیص عفونت به هیلیکوباکتر پیلوری وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به روش های کشت، روش سرولوژیک، تست تنفس اوره  (UBT)، آزمون های هیستولوژیک یا آزمون اوره آز مستقیم (CLO test) نمونه های بیوپسی بدست آمده در گاسترودئودنوسکپی (ENDO) اشاره کرد. نتایج مثبت نشانگر وجود آنتی ژن هلیکوباکتر در مدفوع می باشد و نتایج منفی نشان دهنده عدم شناسایی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع است که البته احتمال عفونت به این باکتری را رد نمی کند.

 

دارو

داروها و عوامل مداخله گر

آلودگی مدفوع با ادرار اثر جانبی بر روی نتایج تست نداشته اما با رقیق کردن نمونه منجر به نتایج منفی کاذب می شود. استعمال داروهای مدر قبل از نمونه برداری سبب رقیق و آبکی شدن مدفوع و نتایج منفی کاذب می شود، همچنین نتایج منفی کاذب امکان دارد طی دو هفته پس از مصرف داروهای ضد میکروبی، بیسموت یا مهارکننده های پمپ پروتون به دست آید. در صورت مشاهده نتایج منفی در چنین شرایطی می بایست تست بعد از دو هفته دوباره تکرار شود.

 

نرمال

مقادیر نرمال

مقادیر آن در حالت طبیعی در بدن منفی می باشد (عدم مشاهده آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع)

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}