استئوپتروز

Osteopetrosis

استئوپتروز نوعی از بیماری های ژنتیکی است که در آن تراکم بافت استخوانی بسیار کم بوده و مستعد به بروز شکستگی های بسیار زیادی است. ژن اصلی عامل این بیماری، ژن CLCN7، می باشد. اما در مجموع جهش در 21 ژن مختلف می تواند علت بروز این بیماری باشد. آزمایشگاه مندل به چند صورت امکان بررسی این بیماری را دارد. امکان تعیین توالی ژن CLCN7 به تنهایی امکان پذیر بوده و همچنین می توانید از پانل NGS استئوپتروز و یا پانل کاملتر بیماری های استخوانی هم برای شناسایی این بیماری استفاده نمایید.

CLCN7 gene full sequencing (MDX17915)

تعیین توالی کامل ژن CLCN7

Osteopetrosis NGS panel (MDX16595)

بررسی 21 ژن مرتبط با استئوپتروز

Skeletal Related Genes NGS Panel (MDX16575)

بررسی 250 ژن مرتبط با اختلالات اسکلتی

استئوپتروز

مشخصات استئوپتروز

استئوپتروز

Osteopetrosis

 

استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز استئوپتروز 

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}