آزمایش آنتی بادی علیه هسته (ANA)

Antinuclear Antibody (ANA)

ANA گروهی از آنتی بادی های پروتئینی است که با ماده ی هسته ای سلول واکنش می دهد. از ANA برای تشخیص لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های خودایمنی استفاده می شود و برای غربالگری SLE انجام می گردد.

آزمایش آنتی بادی علیه هسته (ANA)

مشخصات آزمایش آنتی بادی علیه هسته (ANA)

تست آنتی بادی علیه هسته (ANA)

Antinuclear Antibody (ANA)

تست آنتی بادی علیه هسته (ANA)

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

آنتی بادی ضد DNA، Anti – ENA، آنتی بادی ضد اسکلرودرما و آنتی بادی ضد سانترومر.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش ANA

تفسیر آزمایش ANA

اتوآنتی بادی ها علیه ماده هسته ای (ANAs) یا ماده ی سیتوپلاسمی (آنتی بادی های ضد سیتوپلاسمی) هستند. ANA گروهی از آنتی بادی های پروتئینی است که با ماده ی هسته ای سلول واکنش می دهد. از ANA برای تشخیص لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک (SLE) و سایر بیماری های خودایمنی استفاده می شود و برای غربالگری SLE انجام می گردد. به دلیل این که همیشه تمام بیماران مبتلا به SLE اتوآنتی بادی تولید می کنند، یک آزمایش ANA منفی تشخیص SLE را رد می کند. اگر آزمایش ANA مثبت باشد برای تایید تشخیص باید سایر آنتی بادی ها را بررسی کرد. 

 

دلایل افزایش

دلایل افزایش

سندرم شوگرن، RA، SLE، اسکلرودرما، پلی میوزیت، درماتومیوزیت، پری آرتریت (پلی آرتریت) ندوزا، هپاتیت مزمن، سیروز، میاستنیاگراویس (MG)، لوسمی، منونوکلئوز عفونی، سایر بیماری های ایمنی و پدیده ی رینود می توانند میزان سطوح ANA را افزایش دهند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

هیدرالازین، گریزوفولین، کلروتیازید ها، کلروپروتیکسن، استازولامید، آمینوسالیسیلیک اسید، پنی سیلین، فنیل بوتازون، فنیتوئین، پروکائین آمید، استرپتومایسین، سولفونامید ها و تتراسیکلین ها داروهایی می باشند که امکان دارد سبب آزمایش مثبت کاذب ANA شوند و در مقابل استروئید ها داروهایی هستند که ممکن است موجب پاسخ منفی کاذب شوند. 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

در رقت 1:40 منفی است.

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مثبت شدن نتیجه تست.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}