سندروم هولت اورام

Holt-Oram syndrome

سندروم هولت اورام از طریق آنومالی های اسکلتی دست ها و بازوها ( اندام های بالایی ) و مشکلات قلبی شناسایی میشود. افراد مبتلا به سندروم هولت اورام دارای استخوان های  غیرطبیعی در اندام های بالایی خود هستند. حداقل یک آنومالی در استخوان های مچی افراد مبتلا وجود دارد. اغلب ، آنومالی های استخوان مچ تنها توسط اشعه X قابل تشخیص میباشند. افراد مبتلا به سندروم هولت اورام ممکن است دارای آنومالی های استخوانی دیگر از جمله از دست دادن انگشت شست دست ، وجود یک انگشت شست طویل در دست که شبیه به انگشت های دیگر است ، عدم حضور نسبی یا کامل استخوان های ساعد ، عدم رشد کافی استخوان بازو و آنومالی های استخوان ترقوه یا تیغه های شانه ، باشند. دلیل بروز بیماری وقوع جهش در ژن TBX5 می باشد که این ژن در پانل NGS بیماری های استخوانی آزمایشگاه مندل مورد بررسی قرار می گیرد.

Skeletal Related Genes NGS Panel (MDX16575)

بررسی 250 ژن مرتبط با اختلالات اسکلتی

بررسی اگزوم Exome Sequencing solo (MDX19980)

بررسی کلیه 23000 ژن (اگزوم) در یک نفر به تنهایی

سندروم هولت اورام

مشخصات سندروم هولت اورام

سندروم هولت اورام (Holt-Oram syndrome)

OMIM: #142900

Holt-Oram syndrome

توصیف بیماری سندروم هولت اورام

سندروم هولت اورام از طریق آنومالی های اسکلتی دست ها و بازوها ( اندام های بالایی ) و مشکلات قلبی شناسایی میشود. افراد مبتلا به سندرم هولت اورام دارای استخوان های  غیرطبیعی در اندام های بالایی خود هستند. حداقل یک آنومالی در استخوان های مچی افراد مبتلا وجود دارد. اغلب ، آنومالی های استخوان مچ تنها توسط اشعه X قابل تشخیص میباشند. افراد مبتلا به سندروم هولت اورام ممکن است دارای آنومالی های استخوانی دیگر از جمله از دست دادن انگشت شست دست ، وجود یک انگشت شست طویل در دست که شبیه به انگشت های دیگر است ، عدم حضور نسبی یا کامل استخوان های ساعد ، عدم رشد کافی استخوان بازو و آنومالی های استخوان ترقوه یا تیغه های شانه ، باشند. این آنومالی های اسکلتی ممکن است یک یا هر دو اندام فوقانی را تحت تاثیر قرار دهند. اگر هر دو اندام فوقانی تحت تاثیر قرار بگیرند ، آنومالی های استخوانی در هر طرف بدن میتوانند مشابه یا متفاوت باشند ، سمت چپ بدن معمولا شدیدتر از سمت راست بدن تحت تاثیر قرار میگیرد.

در حدود 75 درصد افراد مبتلا به سندروم هولت اورام دارای مشکلات قلبی میباشند که ممکن است تهدید کننده زندگی فرد مبتلا باشند. شایع ترین مشکل وجود یک نقص در دیواره عضلانی ( سپتوم ) میباشد که سمت راست و چپ قلب را از هم جدا میکند. یک سوراخ در تیغه میانی محفظه های بالایی قلب ( دهلیزها ) که نقص دیواره بین دهلیزی[1] (ASD ) نامیده میشود و یک سوراخ در تیغه میانی محفظه های پایینی قلب ( بطن ها ) که نقص دیواره بین بطنی[2] (VSD ) نامیده میشود وجود دارد. برخی افراد مبتلا به این سندروم دارای بیماری هدایت قلبی میباشند که در اثر اختلالات سیستم الکتریکی که هماهنگ کننده انقباضات محفظه های قلب میباشد ایجاد میشود. بیماری هدایت قلبی میتواند منجر به مشکلاتی مثل ضربان قلب کندتر از حالت نرمال ( برادی کاردی ) یا انقباض سریع و ناهماهنگ عضله قلب ( فیبریلاسیون ) شود. بیماری هدایت قلبی میتواند همراه با دیگر نقایص قلبی ( مثل ASD یا VSD ) ظاهر شده یا به عنوان تنها مشکل قلبی در افراد مبتلا به سندروم هولت اورام وجود داشته باشد. ویژگیهای سندروم هولت اورام مشابه با ویژگیهای یک بیماری به نام سندرم Duane-radial ray یا آکی هیرو میباشند ؛ گرچه ، این دو اختلال در اثر جهش های ژن های متفاوتی ایجاد میشوند.

 

فراوانی سندروم هولت اورام 

سندروم هولت اورام تقریبا 1 نفر در هر 100.000 نفر را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

علل سندروم هولت اورام 

جهش های ژن TBX5 باعث ایجاد سندروم هولت اورام میشوند. این ژن دستورالعمل هایی برای ساخت پروتئینی که در تکوین پیش از تولد  قلب و اندام های فوقانی نقش ایفا میکند ، فراهم میکند. بویژه ، به نظر میرسد این ژن برای فرآیندی که قلب تکوین یافته را به 4 محفظه تقسیم میکند ( جداسازی قلبی ) ضروری میباشد. بعلاوه به نظر میرسد ژن TBX5 در تنظیم تکوین استخوان های بازو و دست نقشی اساسی ایفا میکند. جهش های این ژن احتمالا تکوین قلب و اندام های فوقانی را مختل کرده ، منجر به ویژگیهای بارز سندروم هولت اورام میشوند.

 

الگوی توارث سندروم هولت اورام 

این بیماری با الگوی توارث اتوزومال غالب به ارث میرسد ، به این معنی که یک کپی از ژن تغییر یافته در هر سلول برای ایجاد بیماری کافی است.

 

[1] atrial septal defect
[2] ventricular septal defect

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}