آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم) DAT

Direct Coombs test, Direct Antiglobulin Test (DAT)

اکثر آنتی بادی های علیه RBC بر ضد آنتی ژن های گروه خونی ABO/Rh هستند، همانند آنچه که در آنمی همولیتیک نوزادان یا انتقال خون ناسازگار رخ می دهد.این آزمایش برای بررسی واکنش های انتقال خون مشکوک مفید است همچنین این آزمایش برای تشخیص همولیز (لیز RBC) یا تحقیق درباره واکنش انتقال خون همولیتیک انجام می شود.

آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم) DAT

مشخصات آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم) DAT

آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم)

Direct Coombs test, Direct Antiglobulin Test (DAT)

آزمایش کومبس مستقیم (آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم)

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

آزمایش کومبس غیر مستقیم.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش

اکثر آنتی بادی های علیه RBC بر ضد آنتی ژن های گروه خونی ABO/Rh هستند، همانند آنچه که در آنمی همولیتیک نوزادان یا انتقال خون ناسازگار رخ می دهد. در صورت رخ دادن واکنش انتقال خون، آزمایش کوبس می تواند آنتی بادی های بیمار (فرد گیرنده) – که سطح RBC های تزریق شده را می پوشانند – را شناسایی کند، از این جهت این آزمایش برای بررسی واکنش های انتقال خون مشکوک مفید است. این آزمایش برای تشخیص همولیز (لیز RBC) یا تحقیق درباره واکنش انتقال خون همولیتیک انجام می شود.

 

تفسیر آزمایش

دلایل افزایش

در بیماری های آنمی همولیتیک بالغین (ایدیوپاتیک)، بیماری همولیتیک نوزادان، آنمی همولیتیک پس از بایپس قلب، آنمی همولیتیک خودایمن (بیماری های روماتوئید / کلاژن مانند RA، SLE)، واکنش انتقال خون ناسازگار، عفونت مایکوپلاسمایی، منونوکلئوز عفونی و لنفوم می توانند سبب مثبت شدن آزمایش شوند. 

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

هیدرالازین، کلرپروپامید، کلرپرومازین (تورازین)، سفالوسپورین ها، کاپتوپریل، آمپی سیلین، تتراسیکلین ها، سولفونامیدها، استرپتومایسین، ریفامپین، کینین، کینیدین، پروکائین آمید، ایندومتاسین (ایندوسین)، انسولین، ایزونیازید، لوودوپا، متیل دوپا (آلدومت)، پنی سیلین و فنیتوئین (دیلانتین) ممکن است سبب پاسخ های مثبت کاذب شوند و در همچنین آنتی بادی های علیه فسفولیپید (آنتی بادی های علیه کاردیولیپین) می توانند موجب پاسخ مثبت کاذب DAT شوند.

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

منفی، بدون آگلوتیناسیون.

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

مثبت شدن نتیجه آزمایش.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}