آنتی ژن لکوسیت انسانی HLA-B5 , HLA-B51

Human leukocyte antigen HLA-B5 , HLA-B51

كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex) (MHC) به عنوان يك گروه از ژن‌هاي بهم  چسبيده ‌اي كه آنتي‌ ژن‌هاي  HLA  را كد مي‌كنند، آنتی ژن های اصلی سازگاری بافتی را تشکیل می دهند. اين سيستم در پيوند عضو، سازگاري میان دهنده عضو و گيرنده آن را تعيين مي‌كند. MHC شامل سه نوع HLA می باشند.

آنتی ژن لکوسیت انسانی HLA-B5 , HLA-B51

مشخصات آنتی ژن لکوسیت انسانی HLA-B5 , HLA-B51

آنتی ژن لکوسیت انسانی HLA-B5 , HLA-B51

Human leukocyte antigen HLA-B5 , HLA-B51

آنتی ژن لکوسیت انسانی HLA-B5 , HLA-B51

شرایط

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر

تفسیر آزمایش

كمپلكس اصلي سازگاري بافتي (Major Histocompatibility Complex) (MHC) به عنوان يك گروه از ژن‌هاي بهم  چسبيده ‌اي كه آنتي‌ ژن‌هاي  HLA  را كد مي‌كنند، آنتی ژن های اصلی سازگاری بافتی را تشکیل می دهند. اين سيستم در پيوند عضو، سازگاري میان دهنده عضو و گيرنده آن را تعيين مي‌كند. MHC شامل سه نوع HLA می باشند. HLA نوع یک یا HLA تایپینگ کلاس I (دارای جایگاه A، B و C) و HLA نوع دو یا HLA تایپینگ کلاس دو (DP، DQ، DR) و HLA  نوع سه یا HLA تایپینگ کلاس III . آنتي‌ژن HLA  پپتيد هاي خارجي را به دام انداخته و آن ها را به گيرنده‌هاي سلول T عرضه مي نماید. بيش از 200 ژن در كمپلكس HLA در جایگاه كروموزوم 6 حضور دارند كه بيش از 40 آنتي‌ژن لوكوسيتي را كد مي‌كنند. ژن‌هاي HLA كلاس I شامل لوكوس‌ها A، B و C هستند و آنتي ‌ژن‌هاي مربوطه آن ها بر روي سطوح اكثر سلول ‌هاي هسته ‌دار عرضه مي‌شوند. لوکوس های کلاس II  با سه حرف نشان داده می شوند، حرف اول D که نشانه کلاس است، حرف دوم M، O، P، Q، R که نشانه خانواده است و حرف سوم A یا B که نشان دهنده زنجیره آلفا یا بتا می باشد. ژن‌هاي كلاس III کد کننده ی پروتئين‌هاي سيستم كمپلمان، C4 ، C2 و فاكتور B مسير آلترناتيو هستند. آنتی ژن های HLA روی سطوح گلوبول های سفید و همچنین تمامی سلول های هسته دار در سایر بافت ها وجود دارند. این آنتی ژن ها در سطوح سلول های لنفوسیتی به راحتی قابل شناسایی هستند و حضور یا عدم حضور آن ها از نظر ژنتیکی قابل تشخیص است.

 

افزایش

دلایل افزایش

بیماری سندرم بهجت (Behçet's disease) موجب مثبت شدن نتایج آنتی ژن HLA-B5/B51 می شود.

 

نرمال

مقادیر نرمال

در حالت طبیعی منفی است.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}