سندروم X سه گانه، 47,XXX

47,XXX, Triple X Syndrome

سندرم X سه تایی که تریزومی X یا 47,XXX نیز نامیده میشود ، از  طریق وجود یک کروموزوم X اضافه در هر سلول فرد مونث شناسایی میشود. گرچه ، زنان مبتلا به این بیماری ممکن است دارای قدی بلندتر از میانگین جامعه باشند ، این تغییر کروموزومی معمولا هیچ تغییر فیزیکی غیرطبیعی ایجاد نمیکند. بیشتر زنان مبتلا به سندرم X سه تایی دارای تکوین جنسی طبیعی بوده و توانایی باروری و بارداری را دارند. سندرم  X سه تایی همراه با افزایش ریسک ناتوانی های یادگیری و تاخیر کسب مهارت های گفتاری و زبانی میباشد. تاخیر در کسب مهارت های حرکتی ( مانند نشستن و ایستادن ) ، تون ماهیچه ای ضعیف ( هیپوتونی ) و مشکلات رفتاری و احساسی نیز ممکن است وجود داشته باشند ، اما این ویژگیها در میان دختران و زنان مبتلا بسیار متنوع میباشند. تشنج یا اختلالات کلیوی در حدود 10 درصد افراد مونث مبتلا رخ میدهند. برای تشخیص این بیماری می توان از سرویس های کاریوتایپ آزمایشگاه مندل استفاده نمود.

کاریوتایپ خون Peripheral Blood Karyotype (MDX20145)

بررسی کاریوتایپ خون محیطی

کاریوتایپ خون High Resolution (MDX20150)

بررسی کاریوتایپ خون محیطی با حد تفکیک بالا

سندروم X سه گانه، 47,XXX

مشخصات سندروم X سه گانه، 47,XXX

سندرم X سه گانه، 47,XXX یا تریزومی X

(Triple X syndrome)

 

Triple X syndrome

 

توصیف بیماری سندرم X سه گانه

سندرم X سه تایی که تریزومی X یا 47,XXX نیز نامیده می شود، از  طریق وجود یک کروموزوم X اضافه در هر سلول فرد مونث شناسایی می شود. گرچه ، زنان مبتلا به این بیماری ممکن است دارای قدی بلندتر از میانگین جامعه باشند ، این تغییر کروموزومی معمولا هیچ تغییر فیزیکی غیرطبیعی ایجاد نمی کند. بیشتر زنان مبتلا به سندرم X سه تایی دارای تکوین جنسی طبیعی بوده و توانایی باروری و بارداری را دارند. سندرم  X سه تایی همراه با افزایش ریسک ناتوانی های یادگیری و تاخیر کسب مهارت های گفتاری و زبانی میباشد. تاخیر در کسب مهارت های حرکتی ( مانند نشستن و ایستادن ) ، تون ماهیچه ای ضعیف ( هیپوتونی ) و مشکلات رفتاری و احساسی نیز ممکن است وجود داشته باشند ، اما این ویژگیها در میان دختران و زنان مبتلا بسیار متنوع میباشند. تشنج یا اختلالات کلیوی در حدود 10 درصد افراد مونث مبتلا رخ می دهند.

 

فراوانی سندرم X سه گانه

این بیماری در حدود 1 نفر از هر 1000 نوزاد دختر تازه متولد شده رخ میدهد. روزانه  5 تا 10 دختر مبتلا به سندرم X سه تایی در ایالات متحده متولد میشوند.

 

علل سندرم X سه گانه

انسان ها معمولا دارای 46 کروموزوم در هر سلول خود میباشند. 2 کروموزوم از 46 کروموزوم  به عنوان کروموزوم X و Y شناسایی شده و کروموزوم های جنسی نام دارند زیرا این کروموزوم ها به تشخیص اینکه فردی ویژگیهای جنسی مردانه یا زنانه را کسب میکند ، کمک میکنند. افراد مونث معمولا دارای دو کروموزوم X (46,XX) میباشند و افراد مذکر دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y (46,XY ) میباشند. سندرم X سه تایی از وجود یک کپی اضافه از کروموزوم X در هر یک از سلول های فرد مونث نشات میگیرد. در نتیجه وجود کروموزوم X اضافه ، هر سلول دارای تعداد کلی 47  کروموزوم (47,XXX) به جای 46 کروموزوم طبیعی میباشد. یک کپی اضافه از کروموزوم X باعث قامت بلند ، مشکلات یادگیری و دیگر ویژگیها در برخی دختران و زنان میشود. برخی افراد مونث مبتلا به سندرم X سه تایی دارای یک کروموزوم X اضافه تنها در برخی از سلولهای خود میباشند. این پدیده موزائیسم 46,XX/47XXX نام دارد.

 

الگوی توارث سندرم X سه گانه

بیشتر موارد سندرم X سه تایی ارثی نیستند. تغییر کروموزومی معمولا به صورت یک اتفاق ناگهانی طی تشکیل سلولهای تولیدمثلی ( سلولهای تخمک و اسپرم ) رخ میدهد. یک خطا در تقسیم سلولی که جدا نشدن یا عدم انفصال (nondisjunction) نام دارد میتواند منجر به ایجاد سلولهای تولیدمثلی با تعداد غیرطبیعی کروموزوم ها شود. برای مثال ، سلول تخمک یا اسپرم ممکن است یک کپی اضافه از کروموزوم X در نتیجه جدا نشدن به دست آورد. اگر یکی از این سلولهای تولیدمثلی غیرطبیعی در تشکیل ژنتیکی یک کودک مشارکت کند ، کودک حاصل یک کروموزوم X اضافه در هر یک از سلولهای بدن خود خواهد داشت. موزائیسم 46,XX/47,XXX نیز ارثی نمیباشد. این موزائیسم به عنوان یک اتفاق ناگهانی طی تقسیم سلولی در تکوین جنینی اولیه رخ میدهد. در نتیجه ، برخی سلولهای فرد مبتلا دارای دو کروموزوم X (46,XX)  و سلول های دیگر دارای سه کروموزوم X (47,XXX) میباشند.

 

کاریوتایپ تریزومی ایکس سه گانهتصویر - کاریوتایپ سندروم X سه گانه

 

شرایط انجام آزمایش:

  • آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد.
  • عدم مصرف آنتی بیوتیک از حداقل یک هفته قبل از آزمایش.
  • در صورت مصرف داروهای اعصاب ممکن است آزمایش نیاز به تکرار پیدا کند
  • مدت زمان جوابدهی 2 تا 3 هفته.
  • نوع نمونه مورد نیاز : خون هپارینه.

 

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}