سندروم ژنیتوپاتلار

Genitopatellar syndrome

سندروم Genitopatellar ، یک بیماری نادر است که از طریق آنومالی های تناسلی ، فقدان یا عدم توسعه استخوان کشگک زانو (patellae ) ، ناتوانی ذهنی و آنومالی های دیگر بخش های بدن ، شناسایی میشود. جهش در ژن KAT6B دلیل بروز این اختلال می باشد. ژن KAT6B در دو پانل اختلالات استخوانی و همچنین بیماری های سیستم تولید مثلی مورد بررسی قرار می گیرد.

Skeletal Related Genes NGS Panel (MDX16575)

بررسی 250 ژن مرتبط با اختلالات اسکلتی

بررسی اگزوم Exome Sequencing solo (MDX19980)

بررسی کلیه 23000 ژن (اگزوم) در یک نفر به تنهایی

سندروم ژنیتوپاتلار

مشخصات سندروم ژنیتوپاتلار

سندروم ژنیتوپاتلار (Genitopatellar syndrome)

OMIM: #606170

Genitopatellar syndrome

توصیف بیماری سندروم ژنیتوپاتلار 

سندروم Genitopatellar ، یک بیماری نادر است که از طریق آنومالی های تناسلی ، فقدان یا عدم توسعه استخوان کشگک زانو (patellae ) ، ناتوانی ذهنی و آنومالی های دیگر بخش های بدن ، شناسایی میشود. آنومالی های تناسلی در افراد مذکر مبتلا به این بیماری معمولا شامل بیضه نزول نکرده ( کریپتورکیدیسم[1] ) و عدم توسعه کیسه بیضه میباشد. افراد مونث مبتلا ممکن است دارای کلیتوریس بزرگ ( کلیتورومگالی[2] ) و لبه های ( لبه های اندام تناسلی خارجی ) کوچک باشند. فقدان یا عدم توسعه استخوان کشگک زانو ، شایع ترین آنومالی اسکلتی مرتبط با این سندرم میباشد. افراد مبتلا ممکن است دارای دیگر مشکلات اسکلتی شامل بدشکلی های مفاصل لگن و زانو یا پایی که به داخل و بالا چرخیده است به نام پای چماقی[3] باشند. آنومالی های استخوانی ستون فقرات ، دنده ها ، ترقوه[4] و لگن نیز گزارش شده اند. سندرم Genitopatellar ، همراه با تاخیر در رشد و ناتوانی ذهنی که اغلب شدید هستند نیز میباشد. افراد مبتلا ممکن است دارای سر کوچک غیرطبیعی ( میکروسفالی[5] ) و آنومالی های ساختاری مغز شامل فقدان یا عدم توسعه بافت متصل کننده نیمه های چپ و راست مغز ( عدم تشکیل کورپوس کالوزوم[6] ) باشند.

افراد مبتلا به این سندرم ممکن است دارای ویژگیهای متمایز چهره مثل گونه ها و چشم های  برآمده ، بینی با نوک گرد یا پل پهن ، چانه کوچک غیرطبیعی ( میکروگناتیا[7] ) یا چانه برآمده ( پروگناتیسم[8] ) و باریک بودن سر در شقیقه ها ، باشند. بسیاری از نوزادان مبتلا دارای تون ماهیچه ای ضعیف ( هیپوتونی[9] ) میباشند که باعث اختلال در تغذیه و تنفس میشود. این بیماری میتواند همراه با اختلالات قلبی ، کلیوی و دندانی نیز باشد.

 

فراوانی سندروم ژنیتوپاتلار 

سندرم Genitopatellar تقریبا در کمتر از یک نفر از هر یک میلیون نفر رخ میدهد. حداقل 18 مورد در مقالات پزشکی گزارش شده اند.

 

علل سندروم ژنیتوپاتلار

سندرم Genitopatellar در اثر جهش های ژن KAT6B ایجاد میشود. این ژن دستورالعمل هایی برای ساخت نوعی آنزیم به نام هیستون استیل ترانسفراز فراهم میکند. این نوع آنزیم ها هیستون ها را دستورزی میکنند ، هیستون ها پروتئین های ساختاری هستند که به DNA اتصال یافته و به کروموزوم ها شکل میدهند. هیستون استیل ترانسفرازها با اضافه کردن یک مولکول کوچک به نام گروه استیل به هیستون ها ، فعالیت ژن های خاصی را کنترل میکنند. اطلاعات کمی در مورد عملکرد هیستون استیل ترانسفراز تولید شده از ژن KAT6B وجود دارد. به نظر میرسد ، این آنزیم فعالیت ژن های ضروری برای توسعه اولیه بدن شامل توسعه اسکلت و سیستم عصبی را تنظیم میکند. جهش هایی که باعث ایجاد سندرم Genitopatellar میشوند ، نزدیک به انتهای ژن KAT6B رخ میدهند و منجر به تولید آنزیم هیستون استیل ترانسفراز کوتاه میشوند. دانشمندان فرض میکنند که این آنزیم کوتاه ممکن است عملکردی متفاوت با آنزیم دارای طول کامل داشته باشد که تنظیم ژن های مختلف طی توسعه اولیه بدن را تغییر میدهد. گرچه ، اینکه چگونه این تغییرات منجر به ایجاد ویژگیهای مخصوص سندرم Genitopatellar میشوند ، مبهم است.

 

الگوی توارث سندروم ژنیتوپاتلار 

این بیماری با الگوی توارث اتوزومال غالب به ارث میرسد ، به این معنی که یک کپی از ژن جهش یافته در هر سلول برای ایجاد بیماری کافی است. تمام موارد گزارش شده از جهش های جدید در ژن نشات گرفته و در افراد بدون تاریخچه خانوادگی از بیماری ظاهر شده اند.

 

[1] cryptorchidism
[2] clitoromegaly
[3] clubfoot
[4] clavicle
[5] microcephaly
[6] agenesis of the corpus callosum
[7] micrognathia
[8] prognathism
[9] hypotonia

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}