آزمایش هماتوکریت HCT

Hematocrit (HCT)

HCT اندازه گیری حجمی از خون کل است که توسط RBC ها ساخته و به درصد بیان می گردد. این آزمایش بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. این آزمایش مکررا در بیماران دارای خون ریزی پیش رونده یا به عنوان بخش روتین CBC انجام می گردد. این آزمایش بخشی از ارزیابی بیماران کم خون می باشد.

آزمایش هماتوکریت HCT

مشخصات آزمایش هماتوکریت HCT

آزمایش هماتوکریت HCT

Hematocrit (HCT)

آزمایش هماتوکریت HCT

آزمایش های مرتبط

آزمایش های مرتبط

شاخص های گلبول قرمز، هموگلوبین و شمارش گلبول های قرمز.

 

شرایط نمونه گیری

شرایط نمونه گیری

این آزمایش نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

 

تفسیر آزمایش

تفسیر آزمایش

HCT اندازه گیری حجمی از خون کل است که توسط RBC ها ساخته و به درصد بیان می گردد. پس از سانتریفیوژ ارتفاع ستون RBC اندازه گیری می شود و با ارتفاع ستون خون کل مقایسه می گردد. نسبت ارتفاع ستون RBC به خون کل در عدد 100 درصد ضرب می شود، که مقدار HCT است. این آزمایش بخشی از آزمایش روتین CBC می باشد. HCT منعکس کننده ی مقادیر Hgb و RBC است. HCT اندازه گیری غیر مستقیم تعداد و حجم RBC است و به عنوان یک شمارش سریع RBC استفاده می شود. این آزمایش مکررا در بیماران دارای خون ریزی پیش رونده یا به عنوان بخش روتین CBC انجام می گردد. این آزمایش بخشی از ارزیابی بیماران کم خون می باشد.

 

افزایش

دلایل افزایش

پلی سیتمی ورا، بیماری شدید انسدادی مزمن ریوی (COPD)، اریتروسیتوز، کم آبی شدید و بیماری قلبی مادرزادی می توانند سطوح هماتوکریت را افزایش دهند. 

کاهش

دلایل کاهش

بیماری هوچکین، نارسایی مغز استخوان، دریچه های مصنوعی، لنفوم، لوسمی، مولتیپل میلوما، بیماری کلاژن عروقی روماتوئیدی، بارداری طبیعی، کمبود غذایی، آنمی، هموگلوبینوپاتی، آنمی همولیتیک، خون ریزی و سیروز می توانند سبب کاهش سطوح هماتوکریت شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر

داروها و عوامل مداخله گر

داروهای پنی سیلین و کلرامفنیکل و همچنین عاملی چون کاهش اکسیژن می توانند باعث افزایش سطح هماتوکریت شوند و در مقابل بارداری و افزایش شدید WBC (که به طور کاذب نشان دهنده آنمی است) سطوح هماتوکریت را کاهش می دهد. همچنین عواملی چون ناهنجاری در اندازه RBC، رقیق شدن خون و دهیدراسیون ممکن است بر سطوح هماتوکریت اثر بگذارند و بعد از خون ریزی نیز ممکن است مقادیر هماتوکریت قابل اعتماد نباشد.

 

مقادیر نرمال

مقادیر نرمال

  • نوزادان:

44 – 64 درصد

  • کودکان / جوانان:

8 – 2 هفتگی: 39 – 59 درصد

6 – 2 ماهگی: 35 – 50 درصد

6 ماهه تا 1 ساله: 29 – 43 درصد

6 – 1 ساله: 30 – 40 درصد

18 – 6 ساله: 32 – 44 درصد

  • بالغین

مردان: 42 – 52 درصد

زنان: 37 – 47 درصد

زنان باردار: بیشتر از 33 درصد

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

کمتر از 15 درصد و یا بیشتر از 60 درصد.

تا کنون کسی برای این خدمات نظری نداده است. اولین نفری باشید که نظر می دهد!
{{comment.creator}} {{comment.createDate}}
{{reply.creator}} {{reply.createDate}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.errorMessage}}
{{labServices.labService.commentReviewsForm.successMessage}}