درباره مهدی رحمانی

مهدی رحمانی متولد 1368 و دارای مدارک کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی می باشد. ایشان در سال 1391 مدرک کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی را در دانشگاه علوم پزشکی ارتش اخذ نموده و سپس در سال 1394 مدرک کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی را در دانشکاه علوم پزشکی بقیه الله دریافت کرده اند.

 

سوابق کاری:


• مسئول بانک خون بیمارستان خانواده (دو سال )
• مسئول شیفت شب بیمارستان خانواده (چهار سال )
• مدیر و کارفرما آزمایشگاه جیحون (دو سال)
• مدیر کیفیت آزمایشگاه بیمارستان نورافشار (یکسال)
• مدیر و کارفرما آزمایشگاه فرهاد
• نایب رییس شرکت تحقیق و توسعه نسل نیک
• مدیر استارت آپ گرین سلامت
• عضو هیئت مدیره مجموعه آزمایشگاهی مندل