درباره دکتر علی آهنی

دکتر علی آهنی متولد آذر ماه 1360 و دارای مدرک دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی می باشد. ایشان در سال 1382 مدرک کارشناسی در رشته ژنتیک را از دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ نمود و سپس در سال 1384 از دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرک کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک مولکولی را دریافت نمود. در ادامه در سال 1390 از رشته ژنتیک پزشکی در مقطع دکتری و از دانشگاه تربیت مدرس تهران فارغ التحصیل شد. در سال 2018 نیز ایشان فلوشیپ تخصصی bioinformatics and big data manipulation و همچنین system biology and machine learning را در کشور آلمان سپری نمودند.

 

در طی سالهای گذشته ایشان در زمینه مطالعه بیماری های ژنتیکی و تشخیص قبل از تولد مطالعات بسیاری داشته و تا کنون ماحصل این تحقیقات منجر به چاپ بیش از 20 مقاله در ژورنال های علمی معتبر شده است. همچنین ایشان در تالیف یک جلد کتاب و در ترجمه 5 عنوان کتاب تخصصی ژنتیک پزشکی همکاری داشته اند که در پاییز سال 1392 کتاب اصول ژنتیک پزشکی ایمری به ترجمه ایشان و سایر همکاران موفق به دریافت جایزه بهترین کتاب فصل گردید. در حال حاضر تحقیقات ایشان در آزمایشگاه تحقیقاتی شخصی همچنان ادامه داشته و در حال حاضر در سه زمینه اصلی تشخیص زودرس قبل از تولد، کاربرد تکتولوژی های نوین تعیین توالی و پزشکی فرد محور در حال ادامه می باشد. ایشان با همکاری کارشناسان مجرب حوزه آنالیز داده های ژنتیک و مهندسین علوم کامپیوتر موفق به راه اندازی روش های انحصاری پردازش داده در آزمایشگاه مندل شده اند و در حال حاضر با استفاده از این روش ها تشخیص بیماری های ژنتیکی پیچیده با کیفیتی بسیار بالا و در ابعاد استانداردهای بین المللی در حال انجام می باشد. علاوه بر این در طی سالهای 1395 تا اوایل سال 1397 پروژه آنالیز داده های آزمایش تشخیص غیر تهاجمی قبل از تولد (NIPT) در آزمایشگاه مندل و تحت نظر ایشان در جریان بود و نهایتا در بهار 1397 این پروژه با موفقیت به سرانجام رسید و به عنوان اولین مرکز آزمایشگاهی در خاور میانه که توانایی انجام صد در صد مراحل آزمایش NIPT را به صورت مستقل دارا است مفتخر گردید.

 

سوابق کاری:

 • عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا (1390 الی 1392)
 • موسس و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مندل (از 1391 تا کنون)
 • مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان شهید اکبرآبادی (از 1392 تا 1395)
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران (از سال 1393 تا 1397)

 

انتشارات و مقالات چاپ شده:

 • Definition and refinement Loss of Heterozygosity (LOH) of 8p22 region in diffuse type of gastric cancer. Hosseini HA, Ahani A, Galehdari H, Froughmand AM, Hosseini M, Masjedizadeh A, Zali MR.World J Gastroenterol. 2007 Jun 28;13(24):3354-8.
 • Emery’s Elements of Medical Genetics. Book, 13th edition, Churchill Livingstone publication. 2007. (Translated to Persian).
 • RB1 gene mutations in Iranian patients with retinoblastoma: report of four novel mutations. Ali Ahani, Babak Behnam, Hamid Reza Khorram Khorshid, Mohammad Taghi Akbari. Cancer Genetics 204 (2011) 316-322
 • Report of a novel mutation in RB1 gene from an Iranian retinoblastoma patient and its effect on splicing pattern. Journal of Shahrekord university of medical sciences. Ali Ahani, Hamid Reza Khorram Khorshid, Babak Behnam, Mohammad Taghi Akbari. J Sharekord Univ Med Sci. 2012 Oct, Nov; 14(4): 88-95.
 • Emery’s Elements of Medical Genetics. Book, 14th edition, Churchill Livingstone publication. 2012. (Translated to Persian).
  Thompson & Thompson Genetics in Medicine. Book, 6th edition, Elsevier Publication. 2007 (Translated to Persian).
 • Molecular Diagnostic of Y Chromosome Microdeletions: New Candidate STS Markers.Saliminejad K, Ahani A, Khorram Khorshid HR. J Androl. 2012 Apr 19.
  Genotyping of Polymorphic Microsatellite Markers Linked to RB1 Locus in Iranian Population. Saman Mohamad Zahery, Kioomars Saliminejad, Hamid Reza Khorram Khorshid, Ali Ahani. Avicenna J Med Biotech 2012; 4(4): 199-205.
 • Screening for large rearrangements of the RB1 gene in Iranian retinoblastoma patients using Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification. Ali Ahani, Mohammad Taghi Akbari, Kioomars Saliminejad, Babak Behnam, Mohammad Mehdi Akhondi, Parvaneh Vosoogh, Farriba Ghassemi, Masood Naseripour, Gholamreza Bahoush, Hamid Reza Khorram Khorshid. Molecular Vision 2013; 19:454-462.
 • Rapid detection of RB1 recurrent mutations in retinoblastoma patients. Saliminejad K., Behnam B., Akbari M. T., Khorram Khorshid H. R., Ghassemi F., Amoli F. A., Akhondi M. M., Vosoogh P., Naseripour M. and Ahani A. 2013 J. Genet. 92, e36–e40.
 • Recurrent Hepatitis in Two Iranian Children: A Novel (Q166R) Mutation in EIF2AK3 Leading to Wolcott-Rallison Syndrome. Babak Behnam, Marjan Shakiba, Ali Ahani, Maryam Razzaghy Azar. Hepat Mon. 2013;13(6):e10124.
 • Mutation Analysis of SLC20A2 and SPP2 as Candidate Genes for Familial Idiopathic Basal Ganglia Calcification. Fereshteh Ashtari, Kioomars Saliminejad, Ali Ahani, Koorosh Kamali, Zhamak Pahlevanzadeh, and Hamid Reza Khorram Khorshid. Avicenna Journal of Medical Biotechnology, Vol. 5, No. 4, October-December 2013.
 • Comparative evaluation of differentiation potential of menstrual blood- versus bone marrow-derived stem cells into hepatocyte-like cells. Khanjani S, Khanmohammadi M, Zarnani AH, Akhondi MM, Ahani A, Ghaempanah Z, Naderi MM, Eghtesad S, Kazemnejad S. PLoS One. 2014 Feb 5;9(2):e86075. doi: 10.1371/journal.pone.0086075. eCollection 2014.
 • Methionine synthase A2756G variation is associated with the risk of retinoblastoma in Iranian children. Akbari MT, Naderi A, Saremi L, Sayad A, Irani S, Ahani A. Cancer Epidemiol. 2015 Nov 17;39(6):1023-1025. doi: 10.1016/j.canep.2015.11.002. [Epub ahead of print].
 • An ABCD1 Mutation (c.253dupC) Caused Diverse Phenotypes of Adrenoleukodystrophy in an Iranian Consanguineous Pedigree. Mehrpour M, Gohari F, Dizaji MZ, Ahani A, Malicdan MC, Behnam B. J Mol Genet Med. 2016 Jun;10(2). pii: 222. Epub 2016 Jun 19.
 • Analysis of partial azoospermia factor c deletion and DAZ copy number in azoospermia and severe oligozoospermia. Alimardanian L, Saliminejad K, Razi S, Ahani A. Andrologia. 2016 Nov;48(9):890-894. doi: 10.1111/and.12527. Epub 2016 Jan 14.
 • Association study of the common polymorphisms in the folate-methionine pathway with retinoblastoma. Soleimani E, Saliminejad K, Akbari MT, Kamali K, Ahani A. Ophthalmic Genet. 2016 Dec;37(4):384-387. Epub 2016 Feb 25.
 • Genetic screening in Iranian patients with retinoblastoma. Shahraki K, Ahani A, Sharma P, Faranoush M, Bahoush G, Torktaz I, Gahl WA, Naseripour M, Behnam B. Eye (Lond). 2016 Dec 16. doi: 10.1038/eye.2016.289. [Epub ahead of print].
 • Genetic Screening of Iranian Patients with 46,XY Disorders of Sex Development. Shojaei A, Ebrahimzadeh-Vesal R, Ahani A, Razzaghy-Azar M, Khakpour G, Ghazi F, Tavakkoly-Bazzaz J. Rep Biochem Mol Biol. 2017 Oct;6(1):59-65.
 • Association study of the common polymorphisms in the folate-methionine pathway with retinoblastoma. Soleimani E, Saliminejad K, Akbari MT, Kamali K, Ahani A. Ophthalmic Genet. 2016 Dec;37(4):384-387. Epub 2016 Feb 25.
 • The Association between TNF-alpha Gene Polymorphisms and Endometriosis in An Iranian Population. Babak Babaabasi, Ali Ahani, Faegheh Sadeghi,  Haniyeh Bashizade-Fakhar, Hamid Reza Khorram Khorshid. International Journal of Fertility and Sterility. Vol 13, No 1, Apr-Jun 2019, Pages:6-11.