وراثت

ارثی بودن یک بیماری در خانواده من به چه معناست؟

ارثی بودن یک بیماری در خانواده من به چه معناست؟

اگر بیش از یک نفر در خانواده دچار یک بیماری ِخاص باشند می‌توان آن را به صورت «ارثی در یک خانواده» توصیف کرد. برخی ناهنجاری‌ها توسط جهش های ژنی ایجاد شده و می‌توانند به ارث برسند (از والدین به فرزندان). برخی بیماری‌های ارثی دیگر توسط جهش در یک ژن ایجاد نشده اند. در عوض فاکتورهای محیطی شامل عادات غذایی یا ترکیبی از فاکتور محیطی و ژنتیک مسئول این بیماری‌ها هستند.

دوشنبه، 27 خرداد ماه 1398 3,044 بازدید
DNA چیست؟

DNA چیست؟

DNA یا داکسی نوکلئیک اسید ماده وراثتی انسان و تقریبا تمامی موجودات دیگر است. تقریبا تمام سلول های بدن یک فرد دارای DNA مشابه هستند. بیشترِ DNA در هسته سلول واقع شده است (که آن را DNA هسته ای می‌نامند)، اما همچنین مقدار کمی DNA می‌تواند در میتوکندری‌ها (که آن را DNA میتوکندریایی یا mtDNA می‌نامیم) نیز یافت شود. میتوکندری‌ها ساختاری هستند که درون سلول انرژی غذا را به شکلی که برای سلول قابل استفاده ب

پنج شنبه، 16 اسفند ماه 1397 14,281 بازدید