مشاوره ژنتیک برای زوجین

مشاوره ژنتیک برای زوجین با نسبت فامیلی

مشاوره ژنتیک برای زوجین با نسبت فامیلی

ریسک بارداری و به دنیا آمدن جنین با بیماری های ژنتیکی و کروموزومی زوجین در ازدواج های فامیلی چیزی حدود 6 تا 7% می باشد و دو برابر ریسک موجود در ازدواج های غیر فامیلی می باشد. این ریسک یک ریسک پایه ای است و بر حسب شرایط زوجین میتواند کاملا متفاوت بشود، در طی جلسه مشاوره ژنتیک و بررسی سابقه پزشکی زوجین و خانواده آنها ریسک نهایی تخمین زده می شود. مشاوره ژنتیک شاخه ای از ژنتیک پزشکی می باشد

یکشنبه، 2 آذر ماه 1399 261 بازدید
مشاوره ژنتیک برای زوجین تازه ازدواج کرده

مشاوره ژنتیک برای زوجین تازه ازدواج کرده

امروزه با افزایش سطح آگاهی زنان و مردان در مقوله ازدواج کردن، بسیاری از آنان این آگاهی را دارند که قبل از اقدام به ازدواج برای انجام مشاوره ژنتیک به کلینیک های مشاوره ژنتیک مراجعه کنند. حال سوالی که ممکن است پیش آید این باشد که در چه

چهار شنبه، 19 شهریور ماه 1399 515 بازدید