آزمایش ژنتیک

DNA توموری گردش کننده چیست و چه کاربردی در تشخیص و مدیریت سرطان دارد؟

DNA توموری گردش کننده چیست و چه کاربردی در تشخیص و مدیریت سرطان دارد؟

DNA توموری گردش کننده (ctDNA) در گردش خون یافت می‌شود و به DNA اطلاق می‌شود که حاصل از سلول‌های سرطانی و توموری باشد. بیشتر DNA درون هسته سلول وجود دارد. وقتی تومور رشد می‌کند، سلول می‌میرد و با یک سلول جدید جایگزین می‌شود. سلول‌های مرده تجزیه شده و محتویات آنها از جمله DNA به گردش خون آزاد می‌شود. ctDNA قطعات کوچکی از DNA هستندکه از نظر طولی معمولا شامل کمتر از 200 واحد سازنده (نوکلئوتید) می‌باشن

شنبه، 13 مهر ماه 1398 3,010 بازدید
آزمایش پیش از تولد غیرتهاجمی (NIPT یا سل فری) چیست و چه بیماری‌هایی را غربالگری می‌کند؟

آزمایش پیش از تولد غیرتهاجمی (NIPT یا سل فری) چیست و چه بیماری‌هایی را غربالگری می‌کند؟

تست‌های پیش از تولد غیر تهاجمی (NIPT) که گاهی آنرا غربالگری پیش از تولد غیر تهاجمی نیز می‌نامند، روشی برای تعیین ریسک به دنیا آمدن جنینی با ناهنجاری‌های ژنتیکی مشخص است. این تست قطعات کوچکی از DNA مادر را که حین بارداری در خون گردش می‌کند آنالیز می‌کند. برخلاف بیشتر DNA، که در هسته‌ی سلول‌ها یافت می شود، این قطعات به صورت آزاد شناورند و درون سلول‌ها نیستند، و بنابراین آنها را DNA آزاد (cfDNA) می‌ن

شنبه، 13 مهر ماه 1398 8,526 بازدید
منظور از تعیین توالی تمام اگزوم و تعیین توالی تمام ژنوم چیست؟

منظور از تعیین توالی تمام اگزوم و تعیین توالی تمام ژنوم چیست؟

تعیین ترتیب قرارگیری بلوک‌های سازنده DNA (نوکلئوتیدها) در کد ژنتیکی یک فرد را تعیین توالی DNA گویند که سبب پیشرفت مطالعات ژنتیک شده و همچنین تکنیکی است که برای تست ناهنجاری‌های ژنتیکی استفاده می‌شود. دو روش تعیین توالی تمام اگزوم و تعیین توالی تمام ژنوم روز به روز بیشتر در خدمات درمانی و تحقیقاتی برای شناسایی تغییرات ژنتیکی استفاده می‌شوند، هر دو روش بر فناوری‌های جدیدی مبتنی هستند که اجازه تعیین

شنبه، 13 مهر ماه 1398 4,249 بازدید
آزمایش های ژنتیکیِ مجموعه‌های تحقیقاتی چقدر با آزمایش های ژنتیکی بالینی فرق دارند؟

آزمایش های ژنتیکیِ مجموعه‌های تحقیقاتی چقدر با آزمایش های ژنتیکی بالینی فرق دارند؟

اختلاف اصلی بین تست‌های ژنتیکیِ بالینی و تست‌های تحقیقاتی هدف تست است و اینکه چه کسی نتایج را دریافت می‌کند. هدف تست‌های تحقیقاتی شامل یافتن ژن‌های ناشناخته، آموختن چگونگی عملکرد ژن‌ها، توسعه تست‌هایی برای مصارف بالینی آتی و پیشبرد درک ما از بیماری‌های ژنتیکی است. نتایج تست انجام شده به عنوان بخشی از یک مطالعه تحقیقاتی معمولا در دسترس بیماران یا تامین کنندگان خدمات درمان آنها قرار نمی گیرد. از سوی

شنبه، 13 مهر ماه 1398 2,012 بازدید
نتایج آزمایش های ژنتیک چگونه تفسیر می‌شوند؟

نتایج آزمایش های ژنتیک چگونه تفسیر می‌شوند؟

نتایج تست‌های ژنتیک همیشه ساده نیستند، و اغلب تفسیر و توضیح آن‌ها چالش برانگیز است. بنابراین برای بیماران و خانواده آنها سوال پرسیدن در مورد معنای بالقوه‌ی نتایج تست‌های ژنتیک قبل و بعد از انجام تست مهم است. هنگام تفسیرِ نتایج تست‌ها، متخصصین سلامت سابقه خانوادگی پزشکی، خانوادگی شخص، و نوع تست ژنتیک انجام شده را در نظر می‌گیرند.

شنبه، 13 مهر ماه 1398 128,807 بازدید
آزمایش‌ ژنتیک چیست؟

آزمایش‌ ژنتیک چیست؟

آزمایش‌ها یا تست‌های ژنتیک نوعی آزمایش پزشکی هستند که تغییرات کروموزوم ها، ژن‌ها یا پروتئین‌ها را شناسایی می‌کند. نتایج یک تست ژنتیک می‌تواند یک بیماری ژنتیکی مشکوک را تایید یا رد کند و یا به تعیین شانس یک فرد برای ایجاد یا انتقال یک ناهنجاری ژنتیکی کمک کند. در حال حاضر بیش از 1000 تست ژنتیکی استفاده می‌شود و تعداد بیشتری هم در دست تهیه هستند.

شنبه، 13 مهر ماه 1398 39,261 بازدید