تشخیص قبل از لانه گزینی (PGD)

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD)

فرآیند PGD یکی از پیچیده ترین روش های آزمایشگاهی موجود در دنیا می باشد که از طریق آن می توان قبل از شروع حاملگی سرنوشت جنین را تعیین نمود. در حالت عادی خانواده هایی که در معرض خطر بیماری های ژنتیکی...

0 تست 0 کامنت

تعیین جنسیت به روش PGD

تکنولوژی PGD یا تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی روشی فوق العاده قدرتمند بوده که بواسطه آن می توان قبل از شروع حاملگی در خصوص جنین هایی که از لقاح مصنوعی بوجود آمده اند اطلاعاتی کسب نمود. یکی از این...

0 تست 0 کامنت