انکولوژی و تشخیص سرطان

آتاکسی تلانژکتازی

آتاکسی تلانژکتازی یک اختلال نادر ارثی است که سیستم عصبی ، سیستم ایمنی و دیگر سیستم های بدن را تحت تاثیر قرار میدهد. این اختلال با سختی پیشرونده در هماهنگی حرکات (آتاکسی) که در ابتدای کودکی شروع میشود...

2 تست

انکولوژی و تشخیص سرطان

امروزه علم پزشکی از نتایج حاصل از تحقیقات عظیم ژنتیکی برای بسیاری از سرطان های مختلف سود میبرد و دانش در مورد سرطان های ژنتیکی بسیار بیشتر شده است. طبقه بندی صحیح جهش ها در ژن های مربوط به سرطان ،...

3 تست

سرطان پستان و تخمدان وراثتی

سرطان های پستان و تخمدان جز شایع ترین بدخیمی ها در بین جمعیت زنان می باشند. بخش قابل توجهی (حدود 5 تا 10 درصد) از این سرطان ها وراثتی بوده و مستقیما توسط به ارث رسیدن یک ژن آسیب دیده ایجاد می شوند....

1 تست

سندروم هابرلند

ECCL بیماری نادری است که ابتدا مغز ، چشم ها و پوست سر و صورت را تحت تاثیر قرار میدهد. بیشتر علائم و نشانه های این بیماری در هنگام تولد وجود دارند و در میان افراد بیمار به شدت متنوع اند. ویژگی بارز...

1 تست