گروه خونی

انواع گروه خونی و خطر ابتلا به ویروس کرونا

انواع گروه خونی و خطر ابتلا به ویروس کرونا

یک مطالعه مقدماتی جدید ، همبستگی هایی بین نوع گروه خون و احتمال بستری شدن در بیمارستان به علت ابتلا به ویروس کرونا را نشان داده است. به گفته نویسندگان ، افراد دارای گروه خونی A ممکن است بیشتر از افراد با گروه های خونی دیگر در معرض خطر ابتلا به ویروس COVID-19 می باشند ...

شنبه، 23 فروردین ماه 1399 6,074 بازدید
ترکیب ژنتیکی آنتی ژن‌های گروه خونی

ترکیب ژنتیکی آنتی ژن‌های گروه خونی

خون بر اساس حضور یا عدم حضور مولکول‌های خاصی به نام آنتی ژن روی سطح هر سلول خونیِ قرمز در بدن هر فرد به چهار گروه مختلف طبقه بندی می‌شود. آنتی ژن‌ها نوع خون را تعیین می‌کنند و می‌توانند پروتئین یا کمپلکس‌هایی از مولکول‌های قند (پلی‌ساکارید‌ها) باشند. ژنِ موجود در خانواده آنتی ژنِ گروه خونی، دستورالعمل‌هایی برای ساخت پروتئین‌های آنتی ژن فراهم می‌کند. پروتئین‌های آنتی ژنِ گروه خونی در غشای سلول‌های

شنبه، 18 خرداد ماه 1398 2,296 بازدید