میتوکندری

مسیرهای سلولی که باعث افزایش 5 برابری طول عمر می شوند، شناسایی شدند

مسیرهای سلولی که باعث افزایش 5 برابری طول عمر می شوند، شناسایی شدند

دانشمندان آزمایشگاه زیستی MDI با همکاری دانشمندان موسسه تحقیقات Buck  در هنگام تحقیق در مورد پیری در نواتو ، کالیفرنیا و دانشگاه نانجینگ چین ، مسیرهای سلولی افزایش دهنده طول عمرکه باعث افزایش پنج برابری طول عمر سینورابدیتیس الگانس ، کرم نماتد که به عنوان مدل پیری استفاده میشود، میشوند ...

سه شنبه، 24 دی ماه 1398 1,108 بازدید
کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندری

کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندری

ژن‌ها در خانواده ژنی کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندریایی دستورالعمل‌ ساخت پروتئین‌هایی را فراهم می‌کنند که در فسفوریلاسیون اکسیداتیو که همچنین آن را زنجیره تنفسی نیز می‌خوانیم دخیل هستند. فسفوریلاسیون اکسیداتیو یک فرایند ارزشمند سلولی است که از اکسیژن و قندهای ساده برای ساخت آدنوزین تری فسفات (ATP)، منبع اصلی انرژی سلولی استفاده می‌کند. پنج کمپلکس پروتئینی متشکل از چندین پروتئین در این فرایند دست دار

یکشنبه، 26 خرداد ماه 1398 3,686 بازدید
آیا تغییرات DNA میتوکندری بر سلامت و تکوین اثر می‌گذارد؟

آیا تغییرات DNA میتوکندری بر سلامت و تکوین اثر می‌گذارد؟

میتوکندری‌ها ساختارهایی درون سلولی هستند که انرژی غذا را به شکل قابل استفاده برای سلول تبدیل می‌کنند. هرچند بیشتر DNA در کروموزوم‌های درون هسته بسته بندی می‌شود، میتوکندری ها نیز دارای مقادیر اندکی DNA مربوط به خودشان هستند (به نام DNA میتوکندریایی یا mtDNA ). در برخی موارد تغییرات به ارث رسیده در DNA میتوکندریایی می‌تواند سبب مشکلاتی در رشد، تکوین، و عملکرد سیستم‌های بدنی شود. این جهش‌ها توانایی

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1398 1,169 بازدید