کودکان و انتقال ویروس کرونا

مطالعه نشان می دهد کودکان ویروس SARS-CoV-2 را در همان سطح بزرگسالان منتقل کنند!

مطالعه نشان می دهد کودکان ویروس SARS-CoV-2 را در همان سطح بزرگسالان منتقل کنند!

اینکه کودکان چگونه در شیوع COVID-19 نقش دارند چیزی است که هنوز خیلی واضح نیست. به نظر می رسد که کودکان نسبت به SARS-CoV-2 ، پاتوژن ایجاد کننده COVID-19 ، کمتر حساس هستند و در صورت آلوده شدن ، معمولاً موارد خفیف ایجاد

دوشنبه، 18 اسفند ماه 1399 57 بازدید