پرسش و پاسخ درباره ویروس کرونا

پرسش و پاسخ با پروفسور پیتر پیوت در خصوص ویروس کرونا

پرسش و پاسخ با پروفسور پیتر پیوت در خصوص ویروس کرونا

پروفسور پیتر پیوت که 40 سال گذشته را صرف ردیابی و مبارزه با ویروس ها کرده است ، می گوید ما فقط در ابتدای شیوع ویروس کرونا هستیم. اگرچه ممکن است موج دوم شکلی متفاوت از موج اول داشته باشد. این فرد در 27 سالگی به کشف ابولا کمک کرد و مبارزه با HIV

شنبه، 28 فروردین ماه 1400 94 بازدید