واکسن Novavax COVID-19

واکسن Novavax COVID-19 کارآیی خود را در برابر نوع SARS-CoV-2 آفریقای جنوبی نشان می دهد!

واکسن Novavax COVID-19 کارآیی خود را در برابر نوع SARS-CoV-2 آفریقای جنوبی نشان می دهد!

محققان در ایالات متحده و آفریقای جنوبی گزارش داده اند که واکسن NVX-CoV2373 از Novavax در جلوگیری از بیماری ویروس کرونا (COVID-19) ناشی از نوع B.1.351 سندرم حاد تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) اثبات شده است. که اخیراً در آفریقای جنوبی ظهور کرده است.

سه شنبه، 26 اسفند ماه 1399 91 بازدید