واکسن COVID-19 برای کودکان

ارزش واکسن COVID-19 برای کودکان - نقشه راه برای جهانی امن تر

ارزش واکسن COVID-19 برای کودکان - نقشه راه برای جهانی امن تر

آنچه بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است ، رعایت اصول بهداشتی در زمینه دسترسی گسترده و واکسیناسیون هرچه سریعتر بزرگسالان برای اطمینان از ایمنی است. دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره ها برای بیماری جدی کووید 19 است. دوره ای است که بیشتر به محافظت نیاز است و بنابراین کودکان

سه شنبه، 19 اسفند ماه 1399 64 بازدید