مزیت مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج

دریافت مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج چه مزیتی دارد؟

دریافت مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج چه مزیتی دارد؟

در موقعیت قبل از ازدواج هستید به خصوص ازدواج فامیلی و یا زنانی که در طول بارداری در معرض عوامل خطرسازی چون مواد شیمیایی، اشعه ایکس و داروها و... بودند نیاز به مشاوره ژنتیک

سه شنبه، 6 آبان ماه 1399 365 بازدید