غربالگری ویروس کرونا

غربالگری COVID-19 چقدر موثر است؟

غربالگری COVID-19 چقدر موثر است؟

غربالگری با هدف شناسایی وضعیتی در افرادی که ممکن است هیچ علائمی نداشته باشند وجود دارد. برخی از افراد ممکن است ویروس COVID-19 داشته باشند اما سالم به نظر می رسند یا فقط علائم خفیفی دارند. شناسایی افراد آلوده مهم است تا بتوانند از دیگرا

دوشنبه، 30 فروردین ماه 1400 51 بازدید