عوارض واکسن کووید

چرا ممکن است عوارض جانبی واکسن در افرادی که قبلاً COVID-19 داشته اند، بیشتر باشد؟

چرا ممکن است عوارض جانبی واکسن در افرادی که قبلاً COVID-19 داشته اند، بیشتر باشد؟

ده ها میلیون نفر قبلاً علیه SARS-CoV-2 واکسینه شده اند و در ماه های آینده صدها میلیون نفر دیگر به دنبال آن می آیند. بسیاری از آنها در ساعات و روزهای دریافت هر دوز واکنش های جانبی جزئی را تجربه می کنند ، مانند درد دست ، تب خفیف

یکشنبه، 17 اسفند ماه 1399 88 بازدید