سی تی اسکن از ویروس کرونا

سی تی اسکن از قفسه سینه برای تشخیص COVID-19 چقدر دقیق است؟

سی تی اسکن از قفسه سینه برای تشخیص COVID-19 چقدر دقیق است؟

افرادی که مشکوک به COVID-19 هستند باید سریع بدانند که آیا آلوده شده اند یا خیر ، بنابراین می توانند تحت درمان مناسب قرار گیرند ، خود را جدا کرده و از تماس نزدیک با دیگران جلوگیری کنند. در حال حاضر ، تشخیص رسمی COVID-19 نیاز به آزمایش آزمایشگاهی (RT-PCR) نمونه های بینی

یکشنبه، 29 فروردین ماه 1400 158 بازدید