جهش ژنتیکی

بررسی جهش های اسپرم خطر ابتلا به اوتیسم در کودکان آینده را نشان می دهد

بررسی جهش های اسپرم خطر ابتلا به اوتیسم در کودکان آینده را نشان می دهد

دلایل ایجاد اختلال طیفی اوتیسم یا ASD کاملاً مشخص نشده اند. محققان معتقدند هم عوامل ژنتیکی و هم عوامل محیطی در ایجاد این بیماری نقش دارند. در برخی موارد ، این اختلال در اثر جهش های جدیدی ایجاد میشود که فقط در کودک ظاهر می شوند و از DNA هیچ یک از والدین به ارث نمی رسند.

سه شنبه، 10 دی ماه 1398 1,196 بازدید
داروی جدید سرطان با اثر بر روی یک جهش ژنتیکی تومور ها را کوچک می کند

داروی جدید سرطان با اثر بر روی یک جهش ژنتیکی تومور ها را کوچک می کند

برخی سرطان های ریه دارای یک جهش در ژن KRAS میباشند.یک داروی آزمایشی می تواند تومورهای ناشی از یک جهش ژنتیکی که مسئول بسیاری از سرطانها میباشد را کوچک کند و دریچه ای را برای درمان شخصی تر این بیماری باز کند.در هر چهار سرطان انسان یکی دارای جهش در ژن KRAS میباشند ، این ژن مسئول پروتئینی است که رشد سلول را کنترل می کند. این جهش ها می توانند منجر به رشد بدون کنترل سلولهای طبیعی و سرطان شوند.

دوشنبه، 18 آذر ماه 1398 848 بازدید
جهش ژنتیکی که انسان ها را به بیماری های قلبی مستعد می کند

جهش ژنتیکی که انسان ها را به بیماری های قلبی مستعد می کند

انسان ها تنها پستاندارانی هستند که به طور طبیعی دچار آترواسکلروز ( تصلب شرائین ) ، باریک شدن شریان ها که می تواند باعث بیماری های قلبی شود ، میشوند. محققان این موضوع را به از دست دادن یک ژن واحد در اجداد ما در حدود 3-2 میلیون سال پیش ربط می دهند.

شنبه، 6 مهر ماه 1398 1,014 بازدید
چند نوع جهش‌های ژنی امکان پذیر است؟

چند نوع جهش‌های ژنی امکان پذیر است؟

توالی DNA یک ژن می‌تواند به شیوه های مختلفی تغییر یابد. جهش‌های ژنی بسته به اینکه کجا رخ دهند و اینکه عملکرد پروتئین‌های ضروری را تغییر دهند یا خیر دارای اثرات متفاوتی بر سلامت هستند.

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1398 10,450 بازدید
آیا تمام جهش‌های ژنی بر سلامت و تکوین اثر گذارند؟

آیا تمام جهش‌های ژنی بر سلامت و تکوین اثر گذارند؟

خیر؛ تنها درصد اندکی از جهش‌ها سبب اختلالات ژنتیکی می‌شوند –بیشتر آنها اثری بر سلامت یا تکوین ندارند. برای مثال برخی جهش‌ها توالی DNA یک ژن را تغییر می‌دهند اما عملکرد پروتئین ساخته شده توسط آن ژن را تغییر نمی‌دهند.

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1398 1,905 بازدید
جهش‌های ژنی چگونه بر سلامت و تکوین انسان اثر می‌گذارد؟

جهش‌های ژنی چگونه بر سلامت و تکوین انسان اثر می‌گذارد؟

عملکرد صحیح هر سلول وابسته است به اینکه هزاران پروتئین کار خودشان را در مکان و زمان درست انجام دهند. گاهی جهش‌های ژنی مانع انجامِ صحیح کار توسط یک یا چند مورد از این پروتئین‌ها می‌شوند. یک جهش با تغییر دستورالعمل ژن برای ساخت یک پروتئین، می‌تواند سبب شود تا پروتئین دچار اختلال عملکرد شده یا کاملا اشتباه تشکیل شود. وقتی یک جهش پروتئینی را که در بدن نقش حیاتی بازی می‌کند تغییر ‌دهد، این جهش تکوین طب

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1398 1,398 بازدید
جهش ژنی چیست و جهش‌ها چطور رخ می‌دهند؟

جهش ژنی چیست و جهش‌ها چطور رخ می‌دهند؟

یک جهش ژنی تغییری دائمی در توالی DNA ای است که ژن را می‌سازد، به طوری که آن توالی با آنچه که در بیشتر افراد یافت می‌شود فرق می‌کند. جهش‌ها اندازه‌های مختلف دارند، می‌توانند بر هر جایی از یک بلوک سازنده منفرده DNA (جفت باز) تا یک قطعه بزرگ از یک کروموزوم شامل چندین ژن اثر بگذارند.

سه شنبه، 31 اردیبهشت ماه 1398 34,154 بازدید