تست های PCR

تست های PCR ، آنتی ژن و آنتی بادی - چند نکته که در مورد آزمایشات ویروس کرونا باید بدانید!

تست های PCR ، آنتی ژن و آنتی بادی - چند نکته که در مورد آزمایشات ویروس کرونا باید بدانید!

برای تشخیص و مهار شیوع ویروس کرونا ، آزمایش بسیار مهم است. دو نوع آزمایش Covid-19 وجود دارد. آزمایشاتی که برای تشخیص اینکه آیا اکنون به این عفونت مبتلا شده اید یا آزمایشاتی که برای بررسی اینکه آیا قبلاً توسط ویروس آلوده شده اید یا خیر،

شنبه، 7 فروردین ماه 1400 87 بازدید