تاثیر واکسن برروی بینایی

آیا واکسن ویروس COVID-19 روی بینایی شما تأثیر می گذارد؟

آیا واکسن ویروس COVID-19 روی بینایی شما تأثیر می گذارد؟

ترس از عوارض جانبی ، از جمله چگونگی تأثیر آن بر بینایی ، دلیل اصلی این است که برخی آمریکایی ها در واکسیناسیون علیه ویروسی که باعث ایجاد COVID-19 می شود ، مردد باقی می مانند. با این حال ، هنوز هیچ مدرکی مبنی بر اینکه عوارض جانبی

شنبه، 21 فروردین ماه 1400 68 بازدید