ایمنی واکسن کرونا

ارزش واکسن COVID-19 برای کودکان - نقشه راه برای جهانی امن تر

ارزش واکسن COVID-19 برای کودکان - نقشه راه برای جهانی امن تر

آنچه بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است ، رعایت اصول بهداشتی در زمینه دسترسی گسترده و واکسیناسیون هرچه سریعتر بزرگسالان برای اطمینان از ایمنی است. دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره ها برای بیماری جدی کووید 19 است. دوره ای است که بیشتر به محافظت نیاز است و بنابراین کودکان

سه شنبه، 19 اسفند ماه 1399 64 بازدید
واکسن کرونا چگونه ایمنی ایجاد می کند؟

واکسن کرونا چگونه ایمنی ایجاد می کند؟

آیا سیستم ایمنی بدن انسان می تواند یک دفاع پایدار در برابر ویروس همه گیر SARS-CoV-2 انجام دهد؟ برای درک اینکه آیا یک واکسن از محافظت کافی برخوردار است اینکه آیا کسانی که از COVID-19 بهبود یافته اند می توانند به رفتارهای پیش از همه گیر برگردند یا

سه شنبه، 15 مهر ماه 1399 253 بازدید